Mål och riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk så ska kommuner och regioner anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspråkspolitiska arbete.

Jokkmokks kommuns/Jåhkåmåhke kommuvna/Jåhkåmåhki suohkan mål och riktlinjer hittar du här:

Svenska

Julevsámegiella

Davvisámegiella

 


Publicerad: 2021-04-23 08:55. Ändrad: 2021-09-17 15:08.