Nationella minoriteter

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Samiska, finska och meänkieli har egna förvaltningsområden. Jokkmokks kommun är förvaltningsområde för samiska. Det innebär att medborgarna har en rättighet att använda sig av samiska i sin kontakt med Jokkmokks kommun.

 


Publicerad: 2015-05-27 16:10. Ändrad: 2019-08-15 15:47.