Krisstöd/Posom

Efter en inträffad händelse eller olycka kan det föreligga ett behov av krisstöd samt avlastande samtal för drabbade och anhöriga.

Kommunens krisstöd benämns som Posom står för Psykosocialt omhändertagande. Posomgruppen består av frivilliga från bland annat kyrkan, polisen, sjukvården, socialtjänsten och räddningstjänsten.
   Gruppen larmas av SOS Alarm vid stora olyckor eller katastrofer för att ge praktiskt stöd och socialt omhändertagande till inblandade eller anhöriga. Det kan vara av stor betydelse att få bearbeta det som har hänt, särskilt i anslutning till själva händelsen. Väntar man för länge med att bearbeta en svår händelse krävs ofta större åtgärder. Hjälpen är frivillig.
   Posomgruppen kan upprätta ett informations- och stödcenter och tar hand om de som behöver hjälp. De skyddar också de inblandade från ytterligare påfrestningar. Posominsats påkallas vanligtvis av räddningsledare.


Publicerad: 2014-07-01 16:56. Ändrad: 2019-08-15 14:10.

Ingen persondatasida utpekad