Kommunens krisberedskap

Kriser ska hanteras så lokalt som möjligt. Det innebär att kommunen har ansvar för att ha en väl fungerande krisorganisation. Kommunen arbetar förebyggande med att analysera risker och har framtagna planer för att effektivt hantera större olyckor och kriser.

I Jokkmokk är det en krisledningsnämnd som ansvarar över krisledningen i kommunen. Det finns även en krisledningsstab och lokala krisledningsgrupper som har ansvar för att samhällsviktig verksamhet, till exempel vatten och värme, ska fungera på en acceptabel nivå under en kris.
   Kommunen ansvarar för att informera om risker och kommunikationen under en kris. Detta innebär att allmänheten ska kunna ta del av relevant information, för att själva kunna hantera krisen.

 


Publicerad: 2018-01-26 11:20. Ändrad: 2023-05-31 17:20.