Extremt väder

Det är naturligt att vädret är ombytligt. Ibland blir dock väderförhållandena sådana att man talar om extremt väder. Det kan få konsekvenser för strömförsörjning, telekommunikationer, transporter och utgör risker för personer ute på vägarna eller i naturen.

Ibland publiceras vädervarningar på kommunens hemsida och sociala medier. Dessa vädervarningar kan exempelvis omfatta vind, snöfall, underkylt regn och brandrisker. Syftet är att boende i kommunen ska kunna förbereda sig för väder som kan få stora konsekvenser. Detta är inte minst viktigt när man ska bege sig ut till fjälls.
   Kommunen utgår ifrån SMHI:s  vädervarningar, som sträcker sig mellan klass 1 (risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner) och klass 3 (mycket extremt väder som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner).


Publicerad: 2018-02-02 09:33. Ändrad: 2019-08-15 15:29.