Långvarigt elavbrott

Utan el fungerar inte fjärrvärme, dricksvattenförsörjning, Internet och telefoni optimalt. Det kan uppstå störningar och om avbrottet är långvarigt kan dessa funktioner upphöra. Elavbrott är ett problem för många innevånare i Jokkmokk.

Elavbrott är ett reellt problem i kommunen. Under 2016 var den genomsnittliga avbrottstiden per kund i Jokkmokk lite drygt 14 timmar, och antalet avbrott ligger på över 10 per kund och år. Du kan söka information om aktuella elavbrott på Vattenfalls hemsida.
   De har även en app med störningsinformation. Ställ in bevakning på Jokkmokks kommun och du får ett meddelande i din telefon vid avbrott och om hur länge det kan pågå.
   Om telenätet är utslaget under en längre period kan Räddningstjänsten ställa ut fordon på vissa platser för att man ska kunna kontakta SOS Alarm.

Krisinformation.se kan du läsa mer om elavbrott och hur du på bästa sätt förbreder dig för sådana.

 


Publicerad: 2014-07-01 16:45. Ändrad: 2019-08-15 15:31.