Din krisberedskap

Gemensamt har vi alla ansvar för krisberedskapen i samhället men vi har också ett personligt ansvar för sin egen och sina näras säkerhet. Du ska klara dina behov av vatten, värme, mat och kommunikation i minst 72 timmar vid en kris.

Att vara medveten om att det ibland inträffar oönskade händelser minskar risken att drabbas av panik när någon oväntat händer. Enskilda individer med egen beredskap hanterar också en kris lättare. Samhällets resurser kommer till en början främst att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel, äldre, sjuka och barn.

Exempel på lokala risker som du kan behöva förbereda dig på är avbrott i el- och vattenförsörjning eller störningar i tele- och it-kommunikation, dammhaveri i Luleälven och pandemi. Till dessa kommer andra stora olyckor med många skadade och andra situationer som innebär att du måste vara vaksam.

Förbered dig på det oväntade

Planera för att klara dig i minst 72 timmar i ett första steg. Det betyder inte att samhällskrisen är över efter tre dygn. Det kan ta dagar, veckor eller till och med månader innan vardagen fungerar normalt. Kanske är det så att hjälpen inte kan nå fram - men 72 timmar ger dig tid att tänka över din situation och planera framåt.

Hur förbereder du dig?

Ett sätt att förbereda sig är att packa en krislåda. På Din Säkerhet kan du läsa mer specifikt om hur du förbereder dig med tanke på  vatten, värme, mat och kommunikation. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en mängd ytterligare information och filmexempel på hur du förbereder dig på sin hemsida: MSB.se. 

 

 

 

 


Publicerad: 2014-07-01 16:20. Ändrad: 2019-08-15 15:29.