Eldning utomhus

Eldning av torrt trädgårdsavafall som inte kan utnyttjas för kompostering får, utanför detaljplanelagda områden, förbrännas under perioden oktober till och med april under förutsättning att det inte medför olägenhet för närboende. Inom detaljplanelagda områden är förbränning förbjuden med undantag för den 30 april.

Vid brännigar utomhus ska du kontakta SOS, 0920 - 22 17 10, för att förhindra eller minimera risken att räddningstjänsten larmas ut i onödan.       Räddningstjänsten kan, i samarbete med länsstyrelsen, införa förbud mot eldning, helt eller delvis, om det till exempel är torrt i skog och mark och det därför finns en stor brandrisk.
 
Undantag vid valborg och vid torka
Det finns ett undantag när det gäller eldningsförbudet i tätbebyggda bostads- och fritishusområden och det är den 30 april. Då är det tillåtet att ordna valborgsmässoeld. 
 
Rådgör med räddningstjänsten innan du eldar
Ska du elda stora rishögar, hyggesbränningar, halmbränningar, valborgsmässoeldar eller liknande ska du kontakta räddningstjänsten för rådgivning/anmälan innan.  
 
Tips innan du eldar
När du ska elda utomhus är det viktigt att kontrollera vilka förhållanden som råder. Du är alltid ansvarig för den eld du tänder. Även om det regnar kan det vara mycket torrt under ytan.
   Se alltid till att ha släckutrustning, (vattenslang, hinkar, strilkannor), i beredskap och telefon för eventuell larmning.
   Efter eldningen skall brandplatsen bevakas tills all glöd brunnit ut. Häll på vatten för att säkerställa att elden inte tar ny fart. Om elden skulle sprida sig, ring 112!


Publicerad: 2014-07-01 17:08. Ändrad: 2019-08-15 15:44.