FMV förhandsinformation om utökat provområde

Försvarets Materielverk har via ett tillstånd av Länsstyrelsen möjlighet att upprätta och avlysa ett tillfälligt provområde i NV som gränsar mot FMV:s ordinarieprovområde och sträcker sig i NV riktning upp till Kungsleden, (se kartbild). Det utökade provområdet klassas som militärt skyddsobjekt och allmänheten har därför inte tillträde till området under den tid som avlysningen avser. FMV planerar nu att upprätta det tillfälliga provområdet i höst.

Avlysning av området kommer att ske följande dagar och tider: 

  • Från 2017-10-16 kl. 08:00 till och med 2017-10-20 kl. 18:00 
  • Från 2017-10-23 kl. 08:00 till och med 2017-10-27 kl. 18:00  

Under ovanstående tid äger ej obehöriga tillträde till det utökade området enligt karta nedan. 

OBS: Kungsleden påverkas inte av tillträdesförbudet. Vägen till Berghem, Olstorp, Larsbo samt Vuojat från Jokkmokk påverkas inte av tillträdesförbudet.

Karta över det utökade provområdet. Klicka på kartan för att förstora den.

karta provområde

 Utskriftsbar version klicka här


Publicerad: 2017-09-28 08:41. Ändrad: 2017-09-28 08:54.