Jokkmokks kommunvapen

"I fältet av silver, tre till ett gaffelkors sammanställda blå blixtstrålar, åtföljda av en röd nyckel och på vardera sidan en röd lapsk trumpinne".

 


"Blixtstrålarna symboliserar den elektriska kraften utvunnen ur Luleälvens vattensystem och trumpinnarna den samiska kulturen kulturen, medan nyckeln erinrar om att Jokkmokk till år 1673 utgjorde del av Lule socken, vilken redan vid bekräftelsen av Uppsala mötes beslut 1593 hade Sankt Petri nyckel som bygdesymbol i sitt sigill".

Att blixtstrålarna har fått denna utformning beror på att Luleälvarna, stora och lilla, som sammanbinds vid Vuollerim (Porsiforsarna) geografiskt sett bildar ett gaffelkors.
Att trumpinnarna tagits med i vapnet kan förklaras av att vid tiden för den första församlingsbildningen (1607) dominerades Jokkmokksområdet helt av samer för vilka trolltrumman spelade en betydelsefull roll. Trolltrumman kan sägas symbolisera den äldre tiden, och nyckeln med dess anknytning till kristendomen och upplysningen den nyare tiden.
Färgvalet kan förklaras på följande sätt: Blått och rött är de dominerande färgerna i samedräkten. Silverfärgen symboliserar den silverfyndighet som finns i socknens fjällvärld och som bearbetades under senare hälften av 1600-talet.

Idégivare till Jokkmokksvapnet är före detta kommunaldirektör David Hedqvist, Jokkmokk.


Publicerad: 2014-07-01 11:39. Ändrad: 2023-01-31 09:35.