Taxor och avgifter

Här finner du taxor och avgifter som är beslutade av Kommunfullmäktige.

KF 2019-02-18, 18: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

KF 2018-12-10, § 82: Avfallstaxa.

KF 2018-12-10, § 81: VA-Taxa.

KF 2017-12-18, § 91: Taxa för kopiering/utlämnande av allmänna handlingar.

KF 2016-12-12, § 82: Planavtal och plantaxa.

KF 2016-10-31, § 68: Högkostnadsskyddet för avgifter inom äldre- och handikappsomsorgen.

KF 2016-04-11, § 26 Taxa och tillämpningsregler för förskola och fritidshem.

KF 2015-10-26, § 64: Avgifter för det allmänna badet.

KF 2015-10-26, § 63: Regler och avgifter för Jokkmokks kulturskola.

KF 2015-10-26, § 62: Avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården.

KF 2014-12-15, § 117: Avgift för trygghetslarm.

KF 2014-12-15, § 116: Taxa för återvinningscentralen.

KF 2014-09-29, § 52: Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen.

KF 2014-02-24, § 7: Varudistribution till brukare i ordinärt boende.

KF 2013-12-16, § 86: Taxor för serveringstillstånd samt tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel.

KF 2012-12-20, § 117: Avgifter inom äldre- och handikappsosorgen.

KF 2012-12-20, § 115: Taxa för räddningstjänsten.

KF 2012-11-12, § 97: Slamtaxa

KF 2012-06-18, § 64: Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa.

KF 2012-06-18, § 60: Avgifter för torghandel.

KF 2012-04-16, § 40: Avgifter för biblioteket.

KF 2012-02-27, § 14: Avgifter för korttidsboende.

KF 2011-11-14, § 81: Avgift för marknadsplats för matförsäljning.

KF 2011-04-26, § 22: Taxa tillstånd och tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor.

KF 2011-04-26, § 22: Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor.

KF 2009-06-15, § 43: Ansökningsavgift för utfärdande av transportdispenser.

KF 2008-06-16, § 53: Taxa för brandskyddskontroll.

KF 2008-02-18, § 18: Avgift för spel och DVD-filmer på biblioteket.


Publicerad: 2014-12-14 19:06. Ändrad: 2019-09-10 17:04.