Inköp/Upphandlingar

Genom samverkan inom Lapplands kommunalförbund genomför Jokkmokks kommun samordnade upphandlingar av varor och tjänster tillsammans med Pajala, Gällivare och Kiruna.

JOKKMOKKS KOMMUN

Jokkmokks kommuns aktuella upphandlingar hittar du här >

Via länken hittar du information om Jokkmokks kommuns aktuella upphandlingar. Efter registrering (kostnadsfri) erhålls förfrågningsunderlagen. Registrerad användare får även tillgång till förtydliganden och frågeställningar under anbudstiden. Detta skickas till registrerad e-post.

Obs! Notera att alla anbud ska inlämnas elektroniskt.

Jokkmokks kommun annonserar sina upphandlingar på Visma Tendsign. Detta är en databas där upphandlande myndigheter kan annonsera om upphandlingar och där leverantörer kan lämna anbud. För att underlätta för anbudsgivare kan ni nedan ta del av en informationsfilm om hur du och ditt företag kan lämna anbud elektroniskt genom Tendsign.

Registreringen är kostnadsfri och det är kostnadsfritt att lämna anbud. Om ni har frågor kring upphandlingar så ber vi er att kontakta Jokkmokks kommuns upphandlingscontroller Malte Bejstam: malte.bejstam@jokkmokk.se

LAPPLANDS KOMMUNALFÖRBUND - LKF

Info om Lapplands kommunalförbunds upphandlingar här >

Jokkmokks kommun samarbetar med Lapplands kommunalförbund vid upphandling och inköp av varor och tjänster. De övriga medlemskommunerna är Pajala, Gällivare och Kiruna. 

LKF har samordnade upphandlingar för medlemskommunerna och de kommunala bolagen. Vissa specifika upphandlingar görs enbart för kommunalförbundet. Det framgår alltid i förfrågningsunderlaget vilka upphandlande myndigheter upphandlingen omfattar.

Syftet är att tillsammans göra upphandlingar för att erhålla bättre avtalsvillkor och priser samt bättre kunna möta förändringar gemensamt inom upphandlingsområdet. 

Varför offentlig upphandling?

Syftet med offentlig upphandling är att offentlig sektor ska använda skattemedlen på bästa sätt och att alla som vill göra affärer med offentlig sektor behandlas lika enligt likabehandlingsprincipen.

Vad är offentlig upphandling?

En offentlig upphandling innebär att man konkurrensutsätter sina inköp av varor och tjänster för att bland annat erhålla bästa kvalitet till ett rimligt pris.

Vad innebär LOU - lagen om offentlig upphandling?

De regler som finns inom Lagen om Offentlig Upphandling – LOU, ska ge alla som deltar i offentliga affärer lika förutsättningar och kräver att processen är förutsägbar, tydlig och öppen.

Konkurrensverket ger råd och stöd vid upphandlingar

Du kan vända dig till Konkurrensverket med frågor om upphandlingar och konkurrens. De verkar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna. 

 


Publicerad: 2014-07-01 17:32. Ändrad: 2021-11-02 11:25.

Kontakt

Evelina Andersson

Inköpssamordnare / Oasestimaktijdiddje

Telefon: 0971-172 20
Mobil: 076-137 74 57
Epost:
evelina.andersson@jokkmokk.se

Mer om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling

Konkurrensverket