Samhällsbyggaravdelning

Samhällsbyggaravdelningen ansvarar för kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, inom plan och bygg samt inom räddningstjänst.

Den tillsyn som bedrivs är lagstadgad och tvingande. Samhällsbyggarnämnden består av sju ledamöter och lika många ersättare.

De tjänster som miljö- och byggkontor samt räddningstjänst erbjuder riktar sig både till enskilda och företag. Förutom tillsynsarbete bedriver vi också ett förebyggande arbete genom att ge information, rådgivning och utbildning.


Publicerad: 2014-12-15 08:08. Ändrad: 2019-08-14 16:39.

Kontakta

Patrik Sundberg
Verksamhetschef
0971-173 31
patrik.sundberg@jokkmokk.se