Tillväxtfunktionen

Tillväxtfunktionen har det övergripande ansvaret för den strategiska operativa utvecklingen som hanteras av Jokkmokks kommun.

En viktig del i funktionens uppdrag är att knyta kontakter, skapa nätverk, samt delta i det arbete som sker på kommunal, regional, nationell och internationell nivå.

Funktionen arbetar med många olika saker, hos oss finns flera projekt som rör hållbar utveckling som leds av Wolfgang Mehl och Silva Herrmann. Här finns också arbetsmarknadsfunktionen som leds av Gunilla Nyberg.

Inom funktionen finns etableringsservice som, tillsammans med fastighet- och samhällsbyggnadsfunktionen lotsar företagare som vill etablera sig i kommunen och ge ”en dörr in” för att förenkla kontakter inom kommunens verksamhetsområde.
Kontakt: Stefan Andersson

Har ni en god idé för ett event i Jokkmokks kommun, eller har ni ett event som ni vill förvekliga i vår fina kommun. Kontakta eventansvarige: Anna Hövenmark

Frågor rörande elintensiva verksamheter besvaras av Magdalena Fjellner

Utredarna Marietta Norlén, Anna Hövenmark och Magdalena Fjellner har, förutom ovanstående, också ansvar för att svara på remisser, utreda motioner och medborgarförslag på kommunstyrelsens uppdrag samt vara behjälplig vid olika projektansökningar.

Frågor om skoterförbud, kollektivtrafik, landsbygdsutveckling m.m. kan också besvaras av utredarna vid funktionen.

I funktionen inordnas även campingplatsen Arctic Camp Jokkmokk, som leds av Pia Emretsson och turistinformationen, som leds av Barbro Stenman.

Frågor om Jokkmokks marknad besvaras med fördel av vår marknadsgeneral Birgitta Nilsson.

 


Publicerad: 2016-05-16 16:23. Ändrad: 2019-08-14 16:23.

Kontakt

Stefan Andersson

Chef Tillväxtfunktionen

Telefon: 0971-17112
Mobil: 070-3477848
Växel: 0971-17000
Fax: 0971-17201
Epost:
stefan.andersson@jokkmokk.se