Tillväxtfunktionen

Tillväxtfunktionen har det övergripande ansvaret för den strategiska operativa utvecklingen som hanteras av Jokkmokks kommun.

En viktig del i funktionens uppdrag är att knyta kontakter, skapa nätverk samt delta i det arbete som sker på kommunal, regional, nationell och internationell nivå. Inom funktionen finns etableringsservice som tillsammans med fastighets- och samhällsbyggnadsfunktionen lotsar företagare som vill etablera sig i kommunen och ge "en dörr in" för att förenkla kontakter inom kommunens verksamhetsområde. Chef för Tillväxtfunktionen är Stefan Andersson.

Frågor rörande elintensiva verksamheter besvaras av utredaren Magdalena Fjellner, som tillsammans med Marietta Norlén också har ansvar för att svara på remisser, utreda motioner och medborgarförslag på kommunstyrelsens uppdrag, samt vara behjälpliga vid olika projektansökningar. Frågor om skoterförbud, kollektivtrafik, och landsbygdsutveckling kan också besvaras av utredarna vid funktionen.

Jokkmokks Infocenter, som är Jokkmokks kommuns kombinerade reception, telefonväxel och turistinformation, ingår också i Tillväxtfunktionen. Infocenter leds av Birgitta Nilsson, och tillsammans med henne arbetar Helena Eriksson och Andreas Viklund. Arrangerandet av Jokkmokks Marknad ingår också i Jokkmokks Infocenters arbete.

I funktionen inordnas även campingplatsen Arctic Camp Jokkmokk som leds av Pia Emretsson, och kommunens GIS-ansvarige Tomas Renström som överskådligör kommunens kartmaterial.

 


Publicerad: 2016-05-16 16:23. Ändrad: 2022-07-20 15:08.

Kontakt

Stefan Andersson

Chef Tillväxtfunktionen

Telefon: 0971-171 12
Mobil: 070-347 78 48
Epost:
stefan.andersson@jokkmokk.se