Personalfunktionen

Personalfunktionen svarar för kommunens övergripande och strategiska personalarbete samt ger stöd och service till kommunens olika verksamheter i frågor gällande:

 

 • Arbetsrätt
 • Löneadministration
 • Rekrytering
 • Arbetsmiljö, fysisk samt psykosocial
 • Rehabilitering
 • Fackliga frågor
 • Information och utbildning i personalfrågor samt lönefrågor
 • Riktlinjer, rutiner samt policies
 • Företagshälsovård
 • Jämställdhet
 • Kollektivavtal
 • Pension
 • Förhandling
 • Friskvård
 • Övriga personalfrågor

Kompetensförsörjningsfrågor och arbetsmarknadspolitiska frågor rörande kollektivavtal och anställningar samt särskilda utredningsuppdrag ingår i funktionens uppdrag liksom intern information.


Publicerad: 2014-12-14 20:14. Ändrad: 2016-05-16 16:31.

Kontakta

Caroline Johansson

Personalchef

Telefon: 0971-17117
Epost:
caroline.johansson@jokkmokk.se