Personal-och juridikfunktionen

 

Personal- och juridikfunktionen ansvarar för

  • löneadministration,
  • kommunens personalpolitiska arbete samt säkerställa Jokkmokks    kommuns arbetsgivaransvar,
  • den övergripande nämndadministrationen,
  • övergripande kommunal juridik,
  • den operativa minoritetsspråksverksamheten,
  • ärende- och diarieföringssystemet, registratur, posthantering och kommunens centrala arkiv,
  • överförmyndarverksamheten

Funktionen erbjuder rådgivning och stöd via specialistkompetenser inom samtliga ovanstående områden. Till oss kan du vända dig oavsett om du är medarbetare, medborgare eller på annat sätt är i behov av vår service.

 

Support löneärenden

Servicedesk Löneärenden >>>


Publicerad: 2014-12-14 20:14. Ändrad: 2023-05-26 08:08.

Kontakta

Caroline Johansson

Personalchef

Telefon: 0971-17117
Epost:
caroline.johansson@jokkmokk.se

Marcus Sjaggo

Kommunsekreterare, minoritetsspråkshandläggare

Telefon: 0971-173 16
Mobil: 070-361 73 16
Epost:
marcus.sjaggo@jokkmokk.se

Registraturen

Telefon: 0971-171 58
Epost:
registraturen@jokkmokk.se

Catharina Thuresdotter

Personalhandläggare

Telefon: 0971-17131
Epost:
catharina.thuresdotter@jokkmokk.se

Hanna-Maria Lindén

Personalhandläggare

Telefon: 0971-171 67
Epost:
hanna-maria.linden@jokkmokk.se

Lena Åkerlund

Löneadministratör

Telefon: 0971-171 66
Epost:
lena.akerlund@jokkmokk.se