IT- och e- funktionen

IT- och e- funktionen är en enhet underställd Näringslivs- och samhällsavdelningen.


IT- och e- funktionens verksamhetsområde är uppdelad i två delområden, drift och underhåll av barn- och utbildningsavdelningen och kommunadministrationens IT-plattformar, samt utbyggnad och drift av kommunens bredbandsnät, jokknet.

IT- och e- funktionens verksamhetsmål för det första delområdet är att säkerställa samt utveckla den IT-plattform som övriga verksamheter inom kommunen behöver som stöd för att uppfylla de verksamhetsmål som är beslutade av våra förtroendevalda politiker. Stor vikt läggs vid krav på tillgänglighet, tillförlitlighet samt sekretess.

Målet för det andra delområdet att tillgodose företag, offentlig förvaltning samt privatpersoners behov av en bra och framtidsäker IT-infrastruktur på lika villkor som inom storstadsregionerna.


Publicerad: 2014-12-14 20:11. Ändrad: 2021-12-09 12:52.

Kontakta

Bertil Nordqvist

IT-chef

Telefon: 0971-171 91
Växel: 0971-170 00
Epost:
bertil.nordqvist@jokkmokk.se

IT- och e-funktionen
0971-170 00
0971-171 53