Controller- och juridikfunktionen

Funktionen uppdrag finns inom områdena inköp/upphandling, verksamhetscontroller, kommunsekreterare, nämndsekreterare, administrativ personal, (registratur, diarium, post, växel, arkiv), överförmyndare och juridiska frågor. Funktionen ger service till förtroendevalda, tjänstemän och medborgare.

Enligt lag ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. I Jokkmokks kommun har man överförmyndare och ersättare. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap och ge tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Överförmyndarens verksamhet kontrolleras av Länsstyrelsen. Uppdraget är reglerat i föräldrabalkens bestämmelser.


Publicerad: 2014-12-14 19:59. Ändrad: 2016-05-16 16:32.

Kontakta

Anna Wedin

Ekonomichef / Ekonomiddjaoajvve / Ekonomiahoavdda

Telefon: 0971-17212
Epost:
anna.wedin@jokkmokk.se

Malte Bejstam

Upphandlingscontroller / Jurist / Controller/Jurissta

Telefon: 0971-171 86
Mobil: 070-560 59 39
Epost:
malte.bejstam@jokkmokk.se

Registraturen

0971-172 00
registraturen@jokkmokk.se