Destination Jokkmokk AB

Destination Jokkmokk AB ägs till hälften av Jokkmokks kommun

Destination Jokkmokk AB:s syfte är att öka antalet besökare i Jokkmokks kommun genom att samarbeta tätt ihop med besöksnäringen, handeln och andra aktörer inom Jokkmokks kommun, men även i hela Swedish Lapland. Tillsammans ska vi arbeta strategiskt och innovativt för att produktutveckla, paketera, kvalitetssäkra och sälja unika reseupplevelser. Det kommer att bidra till en hållbar utveckling med ökade arbetstillfällen för inte minst unga och kvinnor.


Publicerad: 2015-10-22 15:25. Ändrad: 2015-10-22 15:28.

Kontakta

Per-Olof Lindroth
projektkoordinator
070-666 91 75
po@destinationjokkmokk.se