Barn- och utbildningsavdelningen

Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar Jokkmokks kommuns barnomsorg och utbildningsverksamhet.

  • Förskola.
  • Förskoleklass.
  • Grundskola med skolbarnsomsorg.
  • Gymnasieskola.
  • Gymnasiesärskola.
  • Obligatorisk särskola.

Ansvaret omfattar även elevhälsa och skolskjutsar.
Verksamheten administreras av skolkontoret.


Publicerad: 2014-12-14 19:54. Ändrad: 2020-10-29 08:59.

Kontakt

Helen Isaksson Spik

Skolchef

Telefon: 0971-171 21
Epost:
helen.isaksson@jokkmokk.se