Barn- och utbildningsavdelningen

Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar Jokkmokks kommuns barnomsorg och utbildningsverksamhet.

  • Förskola
  • Förskoleklass
  • Grundskola med skolbarnsomsorg
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Obligatorisk särskola

Ansvaret omfattar även elevhälsa och skolskjutsar.
Verksamheten administreras av skolkontoret.


Publicerad: 2014-12-14 19:54. Ändrad: 2015-06-30 10:18.

Kontakta

 

Kerstin Fors-Mattsson
Skolchef
0971-171 21
070-579 71 21
kerstin.fors-mattsson@jokkmokk.se