Barn- och utbildningsavdelningen

Barn och utbildningsnämndens ansvarsområde omfattar Jokkmokks kommuns barnomsorg och utbildningsverksamhet.

  • Förskola.
  • Förskoleklass.
  • Grundskola med skolbarnsomsorg.
  • Gymnasieskola.
  • Gymnasiesärskola.
  • Obligatorisk särskola.

Ansvaret omfattar även elevhälsa och skolskjutsar.
Verksamheten administreras av skolkontoret.


Publicerad: 2014-12-14 19:54. Ändrad: 2019-08-14 16:19.

Kontakta

Helen Isaksson-Spik 
tf skolchef
0971-172 52
070-381 07 24 
helen.isaksson-spik@jokkmokk.se