Våra förmåner

Förutom de förmåner vi har i våra centrala avtal så kan vi erbjuda en rad lokala förmåner:

  • Friskvårdsbidrag 1400 kr
  • Förmåner vid fritidsstudier
  • Mammografi/PSA-prov på betald arbetstid
  • Trivselpeng, 300 kr/medarbetare för gemensamma aktiviteter i arbetsgruppen
  • Bruttolöneavdrag vid ögonlaseroperation
  • 37 timmar veckoarbetstid inom vården - en arbetstidsförkortning motsvarande 1 h 15 min/v jämfört med kollektivavtal eller ca 1 1/2 vecka per år
  • Flexibel arbetstid och lediga klämdagar inom Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen
  • Semesterväxling inom Allmän kommunal verksamhet och Akademikeralliansen
  • Klädbidrag för personal inom förskola, fritidshem och förskoleklass.
  • Skobidrag för personal inom kostverksamhet

 

Självklart bjuder vi dig också på kaffe och the under arbetsdagen!

Kaffepanna på eld


Publicerad: 2020-12-18 07:55. Ändrad: 2021-09-15 11:00. Ansvarig: Catharina Thuresdotter