Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.


VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Biståndshandläggare SoL/LSS, vik

  Publiceringsdatum: 2020-09-22

  Arbetet innebär att du kommer att ha många olika kontakter då du arbetar både självständigt och mot utförarverksamheterna. Du bör vara intresserad av att arbeta med utveckling av tjänsten och se förbättringsarbetet som en naturlig del. I rådande stund pågår utvecklingsarbete/implementering med att införa handläggning utifrån individens behov i centrum (IBIC). Du kommer att vara delaktig i det fortsatta utvecklingsarbetet.

  Ansök om tjänsten - Biståndshandläggare SoL/LSS, vik

 • Undersköterska vik till vår samiskprofilerade avdelning Giedde

  Publiceringsdatum: 2020-09-10

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Time Care plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska vik till vår samiskprofilerade avdelning Giedde

 • Undersköterska till Kaitumgårdens vård- och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2020-09-07

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Time Care plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till Kaitumgårdens vård- och omsorgsboende

 • Ekonomichef

  Publiceringsdatum: 2020-08-19

  Ekonomichefen är direkt underställd kommunchefen och ingår i kommunledningsgruppen. Du förväntas bidra både till strategisk och operativ utveckling av kommunens verksamhet. Du ansvarar för ekonomifunktionens verksamhet, personal och arbetsmiljö och arbetar för att skapa förutsättningar för samarbete och kompetensutveckling inom funktionen. I ekonomifunktionen ingår även upphandling och inköp. Du kommer att arbeta i en mindre kommun vilket innebär både strategiskt och operativt arbete i nära samverkan med kommunens chefer och politiska företrädare. Ekonomichefen i Jokkmokks kommun ansvarar för bland annat boksluts-och budgetprocessen, månadsrapportering och skatteunderlagsprognos. Som ekonomichef vidareutvecklar och samordnar Du ekonomifunktionens insatser så att politiker och kommunens chefer får bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Välkommen att söka ett utvecklande jobb!

  Ansök om tjänsten - Ekonomichef

 • Socialsekreterare till individ- och familjeomsorg

  Publiceringsdatum: 2020-08-13

  Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare kommer du att bli en del av det interna utvecklingsarbetet. Som socialsekreterare kommer du också att samarbeta med andra enheter inom verksamheten, förvaltningen och med externa samarbetspartners. Beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Här erbjuds ett stimulerande jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. Vi erbjuder en arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Vi består av både yngre och äldre medarbetare - alla lika viktiga, och tillsammans arbetar vi för att göra en viktig insats på jobbet. Vi skapar förutsättningar för att alla medarbetare, oavsett nivå, känner meningsfullhet och ska trivas här. Vårt jobb kräver mycket av oss men vi har roligt och utvecklas tillsammans. Dessutom får du fantastiska möjligheter att på din fritid nyttja fritidsanläggningar med förenings- eller friluftsaktiviteter såsom fiske, jakt, snöskoter och skidor i både skogs- och fjällmiljö. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Låter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare till individ- och familjeomsorg