Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Förskollärare i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2020-04-02

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare i Jokkmokk

 • Fritidspedagog till Vuollerims skola

  Publiceringsdatum: 2020-04-02

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett uttalat ansvar för fritidsverksamheten och att undervisningen på fritidshemmet sker i samverkan med skolan och håller en god kvalitet. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog till Vuollerims skola

 • Spec/grundlärare 1-5 i Vuollerim skola, vik

  Publiceringsdatum: 2020-04-02

  Som specialpedagog/speciallärare/grundlärare/resurslärare åk F-5 ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett uttalat ansvar för de specialpedagogiska behoven på individ-, grupp och organisationsnivå. Kommunen har väl inarbetade rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Förekommande utredningar och deltagande i skolans elevhälsoteam ingår också i Dina arbetsuppgifter. Din undervisning sker i samverkan med förskoleklass/skolan/fritids och håller en god kvalitet. Den specialpedagogiska delen motsvarar ca 30% och övrig undervisning/resurs ca 70%. Det är meriterande om Du har behörighet att undervisa i t ex idrott och teknik. Tillsammans med de andra två undervisande grundlärarna har du ett gemensamt ansvar för alla elevers kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare. Tjänsten innebär arbete i förskoleklass och i skolan.

  Ansök om tjänsten - Spec/grundlärare 1-5 i Vuollerim skola, vik

 • Förskollärare/grundlärare F-3 i Vuollerim skola

  Publiceringsdatum: 2020-04-02

  Som ansvarig för undervisningen i förskoleklass ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett uttalat ansvar för förskoleklassens arbete och att undervisningen i förskoleklassen sker i samverkan med skolan/fritids och håller en god kvalitet. Undervisningen i förskoleklass motsvarar ca 70% av tjänsten och övrig tid arbetar du på fritids samt som resurs i skolan. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/grundlärare F-3 i Vuollerim skola

 • Förskollärare till Knallhattens förskola i Porjus

  Publiceringsdatum: 2020-04-01

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare till Knallhattens förskola i Porjus

 • Ämneslärare slöjd, trä och horn - integrerad samiskundervisning

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare slöjd, trä och horn - integrerad samiskundervisning

 • Ämneslärare slöjd, skinn och textil - integrerad samiskundervisning

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 7-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare slöjd, skinn och textil - integrerad samiskundervisning

 • Ämneslärare bild

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare bild

 • Ämneslärare biologi

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare biologi

 • Ämneslärare lulesamiska

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9. I tjänsten ingår undervisning i moderna språk samt modersmål.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare lulesamiska

 • Ämneslärare slöjd

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 3-9 med textilslöjd.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare slöjd

 • Ämneslärare hem- och konsumentkunskap

  Publiceringsdatum: 2020-03-31

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-8.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare hem- och konsumentkunskap

 • Ämneslärare sydsamiska

  Publiceringsdatum: 2020-03-30

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 8-9. I tjänsten ingår även undervisning på gymnasiet.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare sydsamiska

 • Ämneslärare tyska

  Publiceringsdatum: 2020-03-30

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-7.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare tyska

 • Ämneslärare idrott - matematik, vik

  Publiceringsdatum: 2020-03-30

  På Östra skolan går ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du arbetar i arbetslag, och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare idrott - matematik, vik

 • Undersköterska 90 %

  Publiceringsdatum: 2020-03-23

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet TimeCare plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska 90 %

 • Anläggningsarbetare till Gatukontoret

  Publiceringsdatum: 2020-03-22

  Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen som förstärkning till ordinarie personal. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter mot kommunens gator och arrangemang.

  Ansök om tjänsten - Anläggningsarbetare till Gatukontoret

 • Skolchef

  Publiceringsdatum: 2020-03-12

  Verksamheten du ska leda omfattar cirka 110 medarbetare och cirka 500 barn och elever och du ansvarar för verksamhet, ekonomi och personal. Du blir föredragande och högsta tjänsteperson gentemot Barn- och utbildningsnämnden. Till ditt stöd har du, förutom stödfunktioner inom personal, ekonomi och IT, även tre rektorer och en kvalitetsutvecklare. Du har lång erfarenhet som ledare och är trygg i din roll. Att samarbeta och verka genom andra är något du trivs med och är van vid. Det är många utvecklingsfrågor att hantera och där är du drivande för att ta avdelningen mot sina mål. Du är bra på att hantera människor, att lyssna och du har ett coachande ledarskap. Det är viktigt att du har en kunskap för hur en politiskt styrd organisation fungerar. Det finns ett genuint samhällsengagemang hos dig där du brinner för skol- och utbildningsfrågor. Du har förmågan att skapa delaktighet genom dialog. Som person är du trygg och social. Rollens blandning mellan långsiktigt strategiskt arbete och operativ närhet är något du får energi av och du har förmågan att fatta genomtänkta och ansvarsfulla beslut. Självinsikt och mod tror vi är andra kännetecken för dig. Jokkmokks kommun består av en förvaltning med fem avdelningar och tillsammans med övriga avdelningschefer ingår du i kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och här får du insikt och information om kommunens olika avdelningar. Arbetssättet har gett goda resultat genom åren och det skiljer sig något från det traditionella sättet att arbeta i kommuner. I din roll samverkar du med andra avdelningar inom kommunen, politiker, myndigheter och medborgare för att ge barn och unga i kommunen en bra skolgång. Du är ansvarig för att leda och utveckla arbetet inom barn- och utbildningsavdelningen. Ansvarsområdet sträcker sig från förskola till årskurs 9.

  Ansök om tjänsten - Skolchef

 • Parkarbetare

  Publiceringsdatum: 2020-03-08

  Som Parkarbetare kommer du huvudsakligen att arbeta med skötsel av grönytor, lekparker samt plantering och daglig tillsyn av blommor i kommunen. Arbetet kan innebära arbetsledning av skolungdom. Du kommer också att utföra andra arbetsuppgifter inom gatukontorets verksamhetsområde.

  Ansök om tjänsten - Parkarbetare

 • Biblioteksassistent vik

  Publiceringsdatum: 2020-03-03

  Arbetsuppgifterna är till stora delar arbete i lånedisk med utlån/återlämning samt arbete med medier, bland annat beställningar, iordninggörande och uppsättning i hyllor. Andra arbetsuppgifter är att samarbeta med skola och förskola för att entusiasmera barnens läslust och att ta emot klasser och grupper på vardagar innan biblioteket öppnar.

  Ansök om tjänsten - Biblioteksassistent vik

 • Vårdbiträden/Undersköterskor hemtjänst sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2020-02-10

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår också i arbetsuppgifterna. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete, men du måste också kunna samverka med andra professioner som sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Vårdbiträden/Undersköterskor hemtjänst sommarvikariat

 • Undersköterska/Vårdbiträde semvik

  Publiceringsdatum: 2020-01-22

  Vi erbjuder ett varierande arbete som innebär att du arbetar med människor och får en chans att ge andra en meningsfull tillvaro. I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget

  Ansök om tjänsten - Undersköterska/Vårdbiträde semvik

 • Undersköterska/Vårdbiträde till Bjärkagården, semvik

  Publiceringsdatum: 2020-01-19

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Både dagtid och Natt vikariat sökes.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska/Vårdbiträde till Bjärkagården, semvik

 • Undersköterska/vårdbiträde till Pionjären, semvik

  Publiceringsdatum: 2020-01-19

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska/vårdbiträde till Pionjären, semvik