Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

Stanna-kvar-försäkring

I samband med rekrytering av viss kompetens kan vi erbjuda en "stanna-kvar-försäkring". Läs mer via länken Stanna-kvar-försäkring.

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Bjärkagårdens vård- och omsorgsboende söker undersköterskor, sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2024-02-21

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Vi använder oss av Pulsen combine. Vi är en Stjärnmärkt Vård och Omsorgsboende och arbetar utifrån IBIC Arbetstiden är flexibel utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vår verksamhet pågår dygnets alla timmar.

  Ansök om tjänsten - Bjärkagårdens vård- och omsorgsboende söker undersköterskor, sommarvikariat

 • Pionjären i Porjus söker undersköterskor, sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2024-02-21

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi är Stjärnmärkt och arbetar utifrån IBIC. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation, vi använder oss av Pulsen combine som verksamhetssystem. Arbetstiden är flexibel utifrån verksamhetens behov och dina önskemål. Vår verksamhet pågår dygnets alla timmar.

  Ansök om tjänsten - Pionjären i Porjus söker undersköterskor, sommarvikariat

 • Enheten funktionsnedsättning söker sommarvikarier

  Publiceringsdatum: 2024-02-20

  På gruppbostäderna bor idag 4 individer med olika former av funktionsnedsättning. Arbetsuppgifterna innebär att stötta den boende i det vardagliga livet. På Skogsgläntan har vi även brukare som bor ute i egna hem och har boendestöd. Avlösarservice i hemmet kan också förekomma. Vår uppgift är att, med god kvalitet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet där respekten för den enskildes självbestämmande och integritet hamnar i första rummet. Du ingår som en del i ett arbetslag men arbetar även självständigt med de arbetsuppgifter som föreligger. Som personlig assistent jobbar du dock ensam men har tillfällen för gemensamma möten. Tjänstgöringen är förlagd under dag, kväll, helg samt sovande jour på gruppbostäderna Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion.

  Ansök om tjänsten - Enheten funktionsnedsättning söker sommarvikarier

 • Undersköterskor och vårdbiträden till Kaitumgården för sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2024-02-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete. Du ska kunna arbeta både självständigt och i team. Arbetstiden är flexibel utifrån verksamhetens behov. Vår verksamhet pågår dygnets alla timmar och veckodagar.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor och vårdbiträden till Kaitumgården för sommarvikariat

 • Hemtjänsten i Jokkmokk söker undersköterskor

  Publiceringsdatum: 2024-02-13

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal.

  Ansök om tjänsten - Hemtjänsten i Jokkmokk söker undersköterskor

 • Undersköterskor/vårdbiträden i hemtjänsten, sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2024-02-13

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete, men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp utförs. Matdistribution och larmåtgärdande ingår också i arbetsuppgifterna. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete, men du måste också kunna samverka i arbetslaget såväl som med andra professioner som sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor/vårdbiträden i hemtjänsten, sommarvikariat

 • Säkerhetssamordnare

  Publiceringsdatum: 2024-02-09

  Att arbeta som säkerhetssamordnare hos oss innebär att du är en av nyckelpersonerna för att skapa en trygg och säker kommun. Din uppgift är att samordna kommunens övergripande planering och utveckling inom krisberedskap och civilt försvar. Du agerar rådgivare och erbjuder stöd till olika verksamheter, och du ansvarar för att aktivt och systematiskt stödja kommunens verksamheter i att, genom god planering, minska konsekvenserna av kriser. Du kommer att självständigt planera, samordna kommunens arbete med riks- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Du samarbetar med kommunledning/verksamheter samt länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Du ansvarar för samordningen av arbetet med krisberedskap- och civilförsvarsplanering samt utbildning- och övningsverksamhet. Arbetsuppgifterna är i hög grad lagstyrda och dokumentation, analyser är en viktig del. Tjänsten innebär att du är kommunens biträdande signalskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef. Du ingår i kommunens krisledningsorganisation.

  Ansök om tjänsten - Säkerhetssamordnare

 • Ämneslärare - Textilslöjd

  Publiceringsdatum: 2024-02-07

  På Östra skolan drygt 200 elever i årskurserna 4-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du kommer att arbeta i åk 4-9, och även med elever i åk 3, där du sätter eleverna och deras kunskapsutveckling i centrum.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare - Textilslöjd

 • Lärarutbildningstjänst i Jokkmokks kommun

  Publiceringsdatum: 2024-02-06

  Du kommer att undervisa som obehörig lärare i fritidshem. Uppdraget innebär att tillsammans med kollegor och arbetslag planera, genomföra och följa upp undervisning. Kontakt och samarbete med vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. Som stöd i ditt arbete på skolan kommer du ha en mentor.

  Ansök om tjänsten - Lärarutbildningstjänst i Jokkmokks kommun

 • Miljöinspektör

  Publiceringsdatum: 2024-01-31

  Tillsyn och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet även livsmedel kan förekomma. Arbetet är omväxlande och utvecklande, du driver självständigt dina ärenden i nära samverkan med dina kollegor. Arbetet sker till stor del i samverkan inom avdelningen med en långtgående delegation från samhällsbyggarnämnden. Arbetet innebär kontakt med näringslivet och allmänheten där bland annat rådgivning och informationsutlämning ingår. Vi är ett litet kontor vilket innebär att du som inspektör får möjlighet att arbeta brett inom tillsynsområdena.

  Ansök om tjänsten - Miljöinspektör

 • HSE söker sommar vik leg. sjuksköterska

  Publiceringsdatum: 2024-01-26

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer, samt externa samverkanspartners. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du bl.a. utför medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i dagsläget i vårt verksamhetssystem Procapita, byte till Pulsen Combine kommer att ske under våren 2024.

  Ansök om tjänsten - HSE söker sommar vik leg. sjuksköterska

 • HSE söker ssk natt

  Publiceringsdatum: 2024-01-26

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i dagsläget i vårt verksamhetssystem Procapita, byte till Pulsen Combine kommer att ske under våren 2024. Vi är inne en spännande, utmanande och utvecklande tid i och med omställningen till God och Nära Vård som bedrivs i hela landet i samverkan mellan kommun och region, där du kommer ha en betydande roll i vårt team. Där syftet är att fokusera på patientens hälsa och att vården ska bygga på delaktighet och kontinuitet samt ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där en personcentrerad, samordnad och samskapad vård stärker hälsan Vi erbjuder flexibelt schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av dag/kväll om du önskar. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - HSE söker ssk natt

 • HSE söker sommar vik ssk natt

  Publiceringsdatum: 2024-01-26

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i dagsläget i vårt verksamhetssystem Procapita, byte till Pulsen Combine kommer att ske under våren 2024. Vi är inne en spännande, utmanande och utvecklande tid i och med omställningen till God och Nära Vård som bedrivs i hela landet i samverkan mellan kommun och region, där du kommer ha en betydande roll i vårt team. Där syftet är att fokusera på patientens hälsa och att vården ska bygga på delaktighet och kontinuitet samt ett förebyggande och hälsofrämjande arbete där en personcentrerad, samordnad och samskapad vård stärker hälsan. Vi erbjuder flexibelt schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av dag/kväll om du önskar. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - HSE söker sommar vik ssk natt

 • Kaitumgården vård och omsorgsboende söker Undersköterskor

  Publiceringsdatum: 2024-01-11

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema med påverkansmöjligheter som löper över 10 veckor.

  Ansök om tjänsten - Kaitumgården vård och omsorgsboende söker Undersköterskor

 • Kultur och fritidsfunktionen söker lärare

  Publiceringsdatum: 2024-01-04

  Är du en kreativ och engagerad person som vill vara med och utveckla en ny kurs i digital konst och programmering för barn och unga? Då är du den vi söker! Jokkmokks kulturskola söker en timanställd lärare som ska undervisa exempelvis i något av följande ämnen: vektorgrafik, voxelgrafik, 3D-grafik eller spelprogrammering i Scratch.

  Ansök om tjänsten - Kultur och fritidsfunktionen söker lärare

 • Lärare kulturskolan

  Publiceringsdatum: 2024-01-03

  Är du en kreativ och engagerad musiker, sångare eller slöjdare som vill inspirera barn och unga? Då är du den vi söker! Jokkmokks kulturskola är en kreativ mötesplats för barn och unga i alla åldrar. Vi erbjuder undervisning i musik, teater, dans, bild och form och mycket mer. Just nu söker vi lärare inom en rad olika ämnen, bland annat sång, artistskola, slöjd, drama/teater piano och andra instrument.

  Ansök om tjänsten - Lärare kulturskolan

 • Produktionsansvarig/Drifttekniker VA

  Publiceringsdatum: 2023-12-20

  Tillsyn och skötsel av kommunens vattenverk, reningsverk, avloppspumpstationer och tryckstegringsanläggning. Kontroll och felsökning av processer, maskiner, el, styr och reglering samt instrument. Reparation av pumpar och övriga maskiner samt installation och montage av ny utrustning. Beställning av kemikalier, reservdelar och övrig utrustning samt journalföring av samtliga åtgärder som utförs. Dokumentation samt miljörapporter förekommer i tjänsten. Som produktionsansvarig så ingår även att leda projekt mot investeringsbudget. Beredskap ingår i tjänsten efter inskolning.

  Ansök om tjänsten - Produktionsansvarig/Drifttekniker VA