Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2020-01-14

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Time Care plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska

 • Vik. Undersköterska till Kaitumgården- Vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2020-01-13

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Timecare plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Vik. Undersköterska till Kaitumgården- Vård och omsorgsboende

 • 1:e Socialsekreterare Barn- och unga

  Publiceringsdatum: 2019-12-19

  Som 1:e socialsekreterare har du i uppdrag att vägleda, stötta och hjälpa handläggarna, såväl enskilt som i grupp samtidigt som du ansvarar för den dagliga arbetsledningen och för metodhandledning. Du ska också säkerställa att handläggningen håller hög kvalitet vad gäller dokumentation och beslutsfattande samt att vårt bemötande av våra medborgare är gott. Du är föredragande i personärenden i sociala utskottet och företräder nämnden i förvaltningsdomstol. Ditt arbete innefattar också regelbunden samverkan med ett flertal samarbetsparter. I tjänsten ingår även viss handläggning. I tjänsten ingår att delta i jourverksamhet.

  Ansök om tjänsten - 1:e Socialsekreterare Barn- och unga

 • Verksamhetschef Biståndsenheten

  Publiceringsdatum: 2019-12-18

  Du som söker uppdraget ska ha erfarenhet av ledarskap inom socialt arbete. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. Som verksamhetschef har du ett självständigt ansvar för personal, ekonomi och utvecklingsarbete i dina verksamheter Som verksamhetschef för biståndsenheten har du stöd i din roll i form av två 1:e socialsekreterare kopplade till vuxen respektive barngruppen samt en verksamhetsutvecklare och ekonom centralt. Inom verksamheten ingår individ- och familjeomsorgen i sin helhet, öppenvårdsverksamhet, biståndshandläggning och LSS- handläggning med mera. Du är närmast underställd socialchef.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetschef Biståndsenheten