Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Idrottsplatsen söker Vaktmästare vik

  Publiceringsdatum: 2021-10-15

  Ingår bland annat skötsel och drift av ishallen. Vi utför enklare reparationer och underhållsåtgärder. När det gäller utomhusanläggningar handlar arbetsuppgifterna om underhåll och skötsel av t ex konstgräsplan, utegym, elljusspår och multiarenan. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis uppgifter som klippning, harvning av vår konstgräsplan, röjning efter leder. Det ingår även att underhålla både maskiner och utrustning på våra idrottsanläggningar.

  Ansök om tjänsten - Idrottsplatsen söker Vaktmästare vik

 • Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp

  Publiceringsdatum: 2021-10-14

  Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till gatukontorets övergripande förehavanden. Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.

  Ansök om tjänsten - Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp

 • Bjärkagården söker undersköterskor/vårdbiträden, vik

  Publiceringsdatum: 2021-10-13

  I arbetsuppgifterna som undersköterska/vårdbiträde ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov personcentrerat. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi använder oss av olika digitala verktyg, så du behöver ha kännedom/kunskap kring hur man använder sig av digital teknik samt vara bekant med att använda dator i dagligt arbete i form av dokumentation. Timvikarier sökes både för dag- och nattjänstgöring.

  Ansök om tjänsten - Bjärkagården söker undersköterskor/vårdbiträden, vik

 • Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterskor

  Publiceringsdatum: 2021-10-08

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterskor

 • Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska för vikariat

  Publiceringsdatum: 2021-10-08

  Hemtjänsten är en utförarverksamhet som utgår från beviljade biståndsbedömda insatser. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån deras individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omsorgsarbete. men även serviceuppgifter i form av städ, tvätt och inköp. Matdistribution och larmåtgärdande ingår. Du ska kunna arbeta självständigt då arbete i hemtjänst innebär mycket ensamarbete. Men du måste också kunna samverka med de andra i verksamheten samt med andra professioner såsom sjuksköterskor och rehab personal. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete.

  Ansök om tjänsten - Hemtjänsten i Jokkmokk söker Undersköterska för vikariat

 • Västra skolan F-5 söker Grundskollärare, vik

  Publiceringsdatum: 2021-10-07

  Som grundskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och BUNs verksamhetsplan. Du har ett nära samarbete med övriga arbetslaget och vårdnadshavare.

  Ansök om tjänsten - Västra skolan F-5 söker Grundskollärare, vik

 • Västra skolan åk F-5 söker Resurs

  Publiceringsdatum: 2021-10-06

  Tjänsten är riktad mot elev i behov av särskilt stöd. Arbetet ställer krav på ansvarstagande, flexibilitet och lyhördhet. Du stöttar och hjälper elever i undervisningssituationer och på raster, både gällande måluppfyllelse och social utveckling. Med stöd av ämneslärare och elevhälsa kan du också genomföra delar av undervisningen.

  Ansök om tjänsten - Västra skolan åk F-5 söker Resurs

 • Vuollerim skola åk F-5 söker Resurs

  Publiceringsdatum: 2021-10-06

  Tjänsten är riktad mot elev i behov av särskilt stöd. Arbetet ställer krav på ansvarstagande, flexibilitet och lyhördhet. Du stöttar och hjälper elever i undervisningssituationer och på raster, både gällande måluppfyllelse och social utveckling. Med stöd av ämneslärare och elevhälsa kan du också genomföra delar av undervisningen.

  Ansök om tjänsten - Vuollerim skola åk F-5 söker Resurs

 • Näringslivs- och samhällsavdelningen söker Administatör, vik

  Publiceringsdatum: 2021-10-04

  Som administratör inom funktionen så kommer du att vara en nyckelperson i huvudsak gällande det administrativa arbetet kring kommunens VA, renhållningsfrågor och fastighetsfrågor såväl produktionsrelaterade som ekonomiadministrativa arbetsuppgifter som till exempel: * Underhåll och utveckling av kund och anläggningsunderlag i verksamhetssystemet EDP Future * Löpande administration och orderhantering kopplat till produktionen vatten &avlopp, renhållning, slamtömning * Kundreskontra, fakturering, kravhantering och ekonomiska avstämningar, statistik mm I samband med kommunens arbete med effektivisering och minskad sårbarhet kan arbetet också innebära administrativa arbetsuppgifter i andra enheter. Som administratör kommer Du också att vara högst delaktig i utveckling av e-tjänster och digitaliseringsprojekt kopplat till verksamhetsområdet. Hos oss har du möjlighet till flexibel arbetstid enligt flexavtal samt möjligheten att nyttja friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner på vår jobbsida: https://jokkmokk.se/kommun-samhalle/jobba-hos-oss/

  Ansök om tjänsten - Näringslivs- och samhällsavdelningen söker Administatör, vik

 • Kommunstrateg

  Publiceringsdatum: 2021-08-30

  Som kommunstrateg arbetar du utifrån ett kommunövergripande perspektiv. Du ansvarar för att utveckla och implementera processer för styrning, uppföljning och internkontroll gentemot uppställda mål. I rollen ingår att samla, samordna och förenkla alla processer som leder till en utvecklad och sammanhållen planeringsprocess. Som kommunstrateg ingår att initiera, fånga upp, stödja, inspirera, samordna och driva kvalitéts- och utvecklingsfrågor inom kommunens samtliga verksamhetsområden Rollen innebär även att fungera som juridiskt stöd till kommunens verksamheter genom att tolka lagar och regelverk samt att analysera och lösa juridiska problem. Uppdraget kan även innehålla att ansvara för olika utredningar och utvecklingsprojekt t ex remisser, yttranden samt implementering av olika beslut inom uppdragsområdet. Därutöver är du kommunens dataskyddsombud och stöd vid samordningen av de politiska valen. Du kommer vara direkt underställd kommunchefen och ha ett nära samarbete med vår kommunsekreterare.

  Ansök om tjänsten - Kommunstrateg

 • Förskollärare VT 2022

  Publiceringsdatum: 2021-08-24

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare VT 2022