Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

Stanna-kvar-försäkring

I samband med rekrytering av viss kompetens kan vi erbjuda en "stanna-kvar-försäkring". Läs mer via länken Stanna-kvar-försäkring.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Familjehemssekreterare/Familjerättssekreterare

  Publiceringsdatum: 2023-01-18

  Dina arbetsuppgifter är att rekrytera, utreda, handleda och följa upp familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Arbetet innefattar resor både i närområdet men också till andra delar av Sverige. Socialnämndens ansvar är att noga följa och utvärdera vården av barnet/den unge i familjehemmet. Fokus för familjehemssekreteraren är att stödja och vägleda familjehemmet i syfte att tillförsäkra barnet/den unge en trygg och säker vård. Som familjerättssekreterare ansvarar du för bland annat utredningar och upplysningar på begäran av tingsrätten i frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. Du kommer också att handlägga fader- och föräldraskap och verkställighet av umgängesstöd efter beslut. I tjänsten ingår även en beredskapsvecka utanför kontorstid, var 6 vecka. Dessa arbetsuppgifter blir både spännande och omväxlande och din insats kommer göra skillnad. Vi erbjuder ett jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. En arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Dessutom får du fantastiska möjligheter att på din fritid nyttja fritidsanläggningar med förenings- eller friluftsaktiviteter såsom fiske, jakt, snöskoter och skidor i både skogs- och fjällmiljö. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Om du inte har arbetet tidigare i Jokkmokk finns det en stanna kvar försäkring som innebär att du har möjlighet att få extra pengar till din pension eller utbetalt direkt till dig. Det under förutsättning att du stannar de antal år som överenskommit, antingen tre eller fem år. Låter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Familjehemssekreterare/Familjerättssekreterare

 • Socialsekreterare - barn och unga

  Publiceringsdatum: 2023-01-18

  Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor kan förekomma. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare kommer du att bli en del av det interna utvecklingsarbetet. Som socialsekreterare kommer du också att samarbeta med andra enheter inom verksamheten, förvaltningen och med externa samarbetspartners. Beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Här erbjuds ett stimulerande jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. Vi erbjuder en arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Vi består av både yngre och äldre medarbetare - alla lika viktiga, och tillsammans arbetar vi för att göra en viktig insats på jobbet. Vi skapar förutsättningar för att alla medarbetare, oavsett nivå, känner meningsfullhet och ska trivas här. Vårt jobb kräver mycket av oss men vi har roligt och utvecklas tillsammans. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Om du inte har arbetet tidigare i Jokkmokk finns det en stanna kvar försäkring som innebär att du har möjlighet att få extra pengar till din pension eller utbetalt direkt till dig. Det under förutsättning att du stannar de antal år som överenskommit, antingen tre eller fem årLåter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare - barn och unga

 • Västra skolan söker Resurspedagog

  Publiceringsdatum: 2023-01-17

  Vi söker nu dig som vill arbeta som resurspedagog på Västra skolan från år 1- år 5. Du ska verka som stöd till klasser under skoltid och till fritids under eftermiddagarna. Du är en flexibel och positiv person och har lätt för samarbete samt lyhörd för andras behov. Du tycker om att ta egna initiativ och kan snabbt sätta dig in i olika rutiner. Vi värdesätter att du är hängiven, strukturerad och kommunikativ.

  Ansök om tjänsten - Västra skolan söker Resurspedagog

 • Barn- och utbildningsavdelningen söker Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2023-01-16

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Barn- och utbildningsavdelningen söker Förskollärare

 • Undersköterskor - dagtid, till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2023-01-16

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 4 av 10 helger. Du får ett fast schema som löper över 10 v med påverkansmöjligheter.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor - dagtid, till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

 • Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av dag/kväll om du önskar. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse. Du erbjuds flexibelt schema efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Leg. Sjuksköterska natt, sommarvikariat

 • Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår i ett flexibelt schema. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Leg. Sjuksköterskor för sommarvikariat

 • Samhällsbyggaravdelningen söker Säkerhetssamordnare

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Att arbeta som säkerhetssamordnare hos oss innebär att du är en av nyckelpersonerna för att skapa en trygg och säker kommun. Din uppgift är att samordna kommunens övergripande planering och utveckling inom krisberedskap och civilt försvar. Du agerar rådgivare och erbjuder stöd till olika verksamheter, och du ansvarar för att aktivt och systematiskt stödja kommunens verksamheter i att, genom god planering, minska konsekvenserna av kriser. Du kommer att självständigt planera, samordna kommunens arbete med riks- och sårbarhetsanalyser och kontinuitetsplanering. Du samarbetar med kommunledning/verksamheter samt länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Du ansvarar för samordningen av arbetet med krisberedskap- och civilförsvarsplanering samt utbildning- och övningsverksamhet. Arbetsuppgifterna är i hög grad lagstyrda och dokumentation, analyser är en viktig del. Tjänsten innebär att du är kommunens biträdande signalskyddschef samt biträdande säkerhetsskyddschef. Du ingår i kommunens krisledningsorganisation.

  Ansök om tjänsten - Samhällsbyggaravdelningen söker Säkerhetssamordnare

 • Samhällsbyggaravdelningen söker Miljöinspektör

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Tillsyn och handläggning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du driver självständigt dina ärenden i nära samverkan med chef och kollegor. Arbetet sker till stor del i samverkan inom avdelningen med en långtgående delegation från samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bland annat lämnande av information och råd ingår. Vi är ett litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobba brett inom tillsynsområdena och vi går in för varandra vid behov.

  Ansök om tjänsten - Samhällsbyggaravdelningen söker Miljöinspektör

 • Barn- och utbildningsavdelningen söker Skolsköterska för vikariat

  Publiceringsdatum: 2023-01-04

  Tjänsten som skolsköterska innebär många och omväxlande kontakter med elever, medarbetare och vårdnadshavare. Som skolsköterska hos oss deltar du i elevhälsans arbete tillsammans med rektor och övriga professioner i elevhälsoteamet såsom skolkurator, skolpsykolog, speciallärare och specialpedagog. Tillsammans arbetar vi för att utforma en miljö som på bästa sätt främjar elevernas psykiska, fysiska och sociala utveckling, lärande samt hälsa. Arbetet som skolsköterska innebär också att arbeta främjande och förebyggande tillsammans med de övriga i teamet på skolan. I din roll som skolsköterska verkställer du elevhälsans medicinska insats enligt lagar, förordningar och styrdokument där hälsosamtal, mottagningsarbete, hälsoundersökningar, dokumentation och administration ingår. Du förväntas också delta aktivt i värdegrundsarbetet både på skol- och organisationsnivå.

  Ansök om tjänsten - Barn- och utbildningsavdelningen söker Skolsköterska för vikariat

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska natt

  Publiceringsdatum: 2023-01-03

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av dag/kväll om du önskar. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse. Du erbjuds flexibelt schema efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska natt

 • Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp

  Publiceringsdatum: 2022-12-28

  Du kommer att ha din tjänst inom vatten och avlopps avdelningen. Du kommer tillsammans med dina kollegor arbeta med det fortlöpande underhållet av kommunens vatten och avloppsnät. Utöver detta förekommer säsongbetonade arbetsuppgifter kopplat till gatukontorets övergripande förehavanden. Beredskap mot vatten och ledningsnät kan ingå i tjänsten.

  Ansök om tjänsten - Anläggningsarbetare Vatten&Avlopp

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg. Sjuksköterska för vikariat

  Publiceringsdatum: 2022-12-14

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg. Sjuksköterska för vikariat

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterskor

  Publiceringsdatum: 2022-12-14

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterskor

 • Enheten Funktionsnedsättning söker undersköterska/omsorgspersonal

  Publiceringsdatum: 2022-12-14

  Örnens gruppbostad lyder under LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1993:387. På gruppbostaden bor idag 4 individer med olika former av funktionsnedsättning, men med en gemensam nämnare, de är i behov av stöd i det dagliga livet. Vår uppgift är att, med god kvalitet, främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet där respekten för den enskildes självbestämmande och integritet hamnar i första rummet. Du ingår som en del i ett arbetslag men arbetar även självständigt med de arbetsuppgifter som föreligger. I arbetsuppgifterna ingår även att dokumentera. Schemaläggning sker i TimeCare. Tjänstgöringen är förlagd under dag, kväll, helg samt sovande jour. Du erbjuds givetvis en ordentlig introduktion samt utbildning i elrullstolskörning och lyftteknik.

  Ansök om tjänsten - Enheten Funktionsnedsättning söker undersköterska/omsorgspersonal