Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Vikarier inom förskolan

  Publiceringsdatum: 2018-12-11

  Vi har behov av korttidsvikarier, som med kort varsel, kan vikariera inom förskola, grundskola eller fritidshem. Arbetet kan variera i omfattning från några timmar per dag till längre vikariat. Att arbeta i barngrupp innebär bland annat: * Att leda och organisera i barngruppen. * Att lyssna av ordinarie personal vad som ska göras under arbetsdagen. * Att exempelvis leka, sjunga, spela spel, samtala, gymnastisera, gå på skogspromenad, påklädning, blöjbyten, hjälpa till vid toalettbesök, utomhusvistelse etc.

  Ansök om tjänsten - Vikarier inom förskolan

 • GIS-samordnare

  Publiceringsdatum: 2018-12-11

  Vi söker en GIS-samordnare som ska driva utvecklingen framåt i vår organisation. Som samordnare har du ansvar för kommunens GIS-plattform. I rollen arbetar du med att ta fram underlag för planering, beslutsstöd och lägesbilder, fältinsamling och analys. Du kommer att utgöra stöd till hela organisationen i kartbaserade frågor samt kontinuerlig utveckling av arbetsmetoder och verktyg inom området. Förutom riktade insatser till olika verksamheter ingår översyn av kommunens primärkarta. Tjänsten innefattar även arbete med analyser, projektledning och våra webbaserade karttjänster internt och externt. Med din kunskap bidrar du till att öka förståelsen och användningen av intern och extern kartinformation, liksom ökad GIS-användning i olika interna projekt

  Ansök om tjänsten - GIS-samordnare

 • Projektledare/Administratör

  Publiceringsdatum: 2018-12-03

  Arbetsuppgifter: Vi söker en projektledare till ett DigidelCenter som ska byggas upp på biblioteket. Syftet med DigidelCenter är att stärka medborgarnas möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Både digitalt erfarna och nybörjare ska erbjudas aktiviteter anpassat efter deras egna behov och förutsättningar. Invånare i alla åldrar ska kunna få hjälp med digital samhällsservice. Som projektledare för DigidelCenter kommer du att ansvara för att planera och driva projektet framåt, vara sammankallande för projektgruppen samt arbeta fram en struktur för hur projektet på sikt ska bli en del av bibliotekets ordinarie verksamhet. Det är av stor vikt att du kan arbeta självständigt och samarbeta med övrig kommunal verksamhet, andra Digidelcenter samt andra aktörer och verksamheter. Du ska också dokumentera, redovisa och rapportera till projektets finansiärer. I tjänsten ingår också arbete med sedvanliga biblioteksuppgifter.

  Ansök om tjänsten - Projektledare/Administratör

 • Pedagogisk resurs

  Publiceringsdatum: 2018-11-27

  På Östra skolan går ca 170 elever i årskurserna 6 - 9. Som pedagogisk resurs vid Östra skolan är du delaktig i det pedagogiska arbetet i samarbete med pedagoger, allt enligt läroplanen för grundskolan. Du kommer att arbeta i åk 9.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs

 • Förskollärare/Fritidspedagog till Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-11-26

  Som förskollärare/fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklass och fritidshemsverksamhet.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/Fritidspedagog till Porjus skola

 • Förskollärare till Knallhattens förskola i Porjus, vik

  Publiceringsdatum: 2018-11-26

  Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare till Knallhattens förskola i Porjus, vik

 • Förskollärare/Fritidspedagog Västra skolan Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2018-11-26

  Som Förskollärare/fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva förskoleklassverksamhet under skoldagen men du kommer även att jobba på fritids.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/Fritidspedagog Västra skolan Jokkmokk

 • Undersköterskor till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2018-11-07

  På Kaitumgården finns fyra avdelningar. I samma byggnad finns Rosengården med två avdelningar. Att arbeta hos oss innebär att du ger den vård och omvårdnad som de äldre behöver. Det innefattar bland annat sjukvårdande insatser, hjälp med personlig hygien, medicin och stöttning vid måltider. Ett av våra verksamhetsmål är att skapa en meningsfull tillvaro för de äldre med aktiviteter som de uppskattar. I vårt arbete är det också viktigt att skapa goda relationer med de boende, deras anhöriga och oss kollegor emellan. I omsorgsarbetet ligger ett stort ansvar på dig att ha förmågan se vad som behöver göras och en lyhördhet för de boendes behov. Du förväntas ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra och vara aktiv i teamet.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

 • Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som fritidspedagog ska du arbeta utifrån skolans läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att bedriva fritidshemsverksamhet samt under skoldagen samverka och bedriva verksamhet med elever och lärare. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagog till Västra skolan och Porjus skola

 • Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Du ingår i skolans specialpedagogiska team samt elevhälsoteam och arbetar kring elever i behov av särskilt stöd. På skolnivå arbetar du utifrån elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag tillsammans med elevhälsoteam och skolledning. Arbetet består av stöd till enskilda elever och även i grupp, handledning av pedagoger, utveckla lärmiljöer tillgängliga för alla, kartlägga/utreda elevers behov, vara behjälplig i att utforma åtgärdsprogram och extra anpassningar. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog/speciallärare till Västra skolan och Porjus skola

 • Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2018-08-22

  Som lärare ska du genom ett tydligt ledarskap i klassrummet arbeta för hög målupfyllelse och motiverade elever utifrån läroplanens intentioner. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera,genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten. Möjlig placering av tjänsten finns både vid Västra skolan och Porjus skola.

  Ansök om tjänsten - Lärare år 1-5 Västra skolan och Porjus skola