Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång. Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Socialsekreterare till vår individ- och familjeomsorg

  Publiceringsdatum: 2019-12-05

  Vi söker nu socialsekreterare för arbete med myndighetsutövning enligt lagstiftningen SoL och LVU. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att bedriva utredningsarbete med inriktning mot barn och ungdomar 0-20 år och deras familjer, bevilja stöd- och behandlingsinsatser och följa upp beslutade insatser. Du kommer till ett gäng glada och ambitiösa medarbetare som alla uppskattar känslan av att göra en viktig insats på jobbet, samt den goda grundstämningen som finns här. Vi består av både yngre och äldre medarbetare och alla är lika viktiga. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta med andra enheter inom avdelningen och förvaltningen. Samverkan sker även med andra interna och externa samarbetspartners. I tjänsten ingår att delta i jourverksamhet.

  Ansök om tjänsten - Socialsekreterare till vår individ- och familjeomsorg

 • Undersköterska till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2019-11-29

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Timecare plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till Kaitumgårdens vård och omsorgsboende

 • Enhetschef till vård- och omsorgsboende för äldre

  Publiceringsdatum: 2019-11-28

  I rollen som enhetschef inom vår verksamhet har du chansen att lära, tänka nytt och påverka. Du ansvarar tillsammans med dina kollegor för verksamhetsutveckling, personal och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i respektive spårs chefsmöten. Du kommer på ett professionellt sätt samarbeta och samverka även med andra enheter. Arbetet kräver engagemang och kraft att leda och utveckla verksamheten, där brukaren får hjälp utifrån sina behov och önskemål. Vår värdegrund utgår från att alla människor möts med respekt och lika värde.

  Ansök om tjänsten - Enhetschef till vård- och omsorgsboende för äldre

 • Vik Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2019-11-18

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Time Care plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Vik Undersköterska