Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Att vara anställd hos oss innebär att du har ett kollektivavtal som är väldigt förmånligt. Kollektivavtalet påverkar bland annat din lön, semester, pension och mycket mer. Visste du till exempel att vi som arbetsgivare gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet?

Låter det intressant? Läs mer i broshyren: 
Säg hej till ditt kollektivavtal!

MiniatyrAvtalet

Förutom detta så har vi även en rad lokala förmåner till dig som anställd hos oss. Läs mer via länken Våra förmåner.

 

VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • IT- och e-funktionen söker Projektledare

  Publiceringsdatum: 2021-07-16

  Projektledning. Skapa upphandlingsunderlag för entreprenadarbeten, materialupphandlingar, etc. Arbetsplanering samt viss arbetsledning. ekonomiansvar. Kontroll av upphandlade leverantörer. Dokumentation utgör en viktig del i arbetet, vi dokumenterar i Digpro dpCom. Byggmöten i byar och med leverantörer. Planera utbyggnader i aktuella orter, vilket inkluderar ansökningar om ledningsrätter. Eftersom IT- och e-funktionen är en liten avdelning kommer även andra arbetsuppgifter så som underhåll, felsökning och felavhjälpning av kommunens IT-infrastruktur samt användarsupport att bli aktuella då bredbandsutbyggnaden har lugnare perioder under vinterhalvåret

  Ansök om tjänsten - IT- och e-funktionen söker Projektledare

 • Verksamhetsutvecklare vik till Socialtjänsten

  Publiceringsdatum: 2021-06-30

  Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer att vara en samordnande funktion i utvecklingen av socialtjänstens digitalisering, arbete med systematiska kvalitetsförbättringar, kommunikatörsuppdrag, till viss del statistik och systemförvaltning samt administrativt ledningsstöd. Du kommer i hög utsträckning att samverkan med interna och externa aktörer. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

  Ansök om tjänsten - Verksamhetsutvecklare vik till Socialtjänsten

 • Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska

  Publiceringsdatum: 2021-06-30

  Vi söker nu en undersköterska med placering på Kaitumgården, vård och omsorgsboende i Jokkmokks centralort. I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Timecare plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Kaitumgården vård- och omsorgsboende söker Undersköterska

 • Handläggare, bostadsanpassning samt alkohol- och tobakstillstånd

  Publiceringsdatum: 2021-06-23

  Som handläggare för bostadsanpassningsärenden arbetar du i dialog med sökande för att finna optimala lösningar för anpassning av miljön i hemmet. Du utreder ärenden och fattar beslut utifrån arbetsterapeuters och sjukgymnasters bedömning och med stöd av gällande lagstiftning inom området. Arbetet är till stor del självständigt och beslutsfattande sker på delegation. Arbetet är utåtriktat och innebär kontakter med sökanden och andra kommunala förvaltningar, politiker, konsulter, entreprenörer, myndigheter och näringsidkare. I rollen som alkohol- och tobakshandläggare kommer du att arbeta med: - ansökning och utredning av serveringstillstånd och tobakstillstånd. - yttre tillsyn av serveringsställen och försäljningsställen av tobak, folköl och receptfria läkemedel. - inre tillsyn vilket innebär ekonomisk kontroll och lämplighet. - samverkan med andra myndigheter såsom polismyndigheten, skatteverket, räddningstjänsten osv. - information och fortbildning till kunder och samarbetspartner. Då vi är en organisation som utvecklas/förändras kan även andra administrativa arbetsuppgifter komma att ingå i tjänsten. Vi erbjuder dig ett stimulerande och utvecklande arbete med stort eget ansvar och trevliga kollegor. Du kommer att ingå i ett arbetslag med bred kompetens vilket ger goda möjligheter till personlig utveckling.

  Ansök om tjänsten - Handläggare, bostadsanpassning samt alkohol- och tobakstillstånd

 • Ämneslärare matematik

  Publiceringsdatum: 2021-06-23

  På Östra skolan finns ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du har en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att arbeta i åk 6-9.

  Ansök om tjänsten - Ämneslärare matematik

 • Pedagogisk resurs

  Publiceringsdatum: 2021-06-23

  På Östra skolan finns ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du har en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att arbeta i åk 6-7.

  Ansök om tjänsten - Pedagogisk resurs

 • Specialpedagog alternativt Speciallärare

  Publiceringsdatum: 2021-06-23

  På Östra skolan finns ca 150 elever i årskurserna 6-9. Som pedagog vid skolan ansvarar du för att utveckla det pedagogiska arbetet i samarbetet med kollegor, allt enligt läroplanen för grundskolan och BUNs verksamhetsplan. Du arbetar i arbetslag och är ansvarig för ett antal elever. Du har en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor. Du kommer att arbeta i åk 6-9 med bland annat pedagogiskt stöd, handledning och pedagogiska utredningar

  Ansök om tjänsten - Specialpedagog alternativt Speciallärare

 • Individ- och familjeomsorgen söker Socialsekreterare till barn & unga

  Publiceringsdatum: 2021-06-17

  Som socialsekreterare har du en viktig roll som arbetar för alla människors lika värde och rätt till social och ekonomisk trygghet, vård och omsorg. I rollen hos oss kommer du att hantera utredningsarbete inriktat på barn och unga mellan 0-20 år samt deras familjer. Du kommer att bevilja och följa upp stöd- och behandlingsinsatser inom ditt område, men också inom familjerättsliga frågor. Vi hoppas därför att du känner dig bekväm med lagstiftning då en stor del av arbetet handlar om att tillämpa SoL och LVU rättssäkert och korrekt. Vidare kommer du att bli en del av det interna utvecklingsarbetet. Som socialsekreterare kommer du också att samarbeta med andra enheter inom verksamheten, förvaltningen och med externa samarbetspartners. Beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Här erbjuds ett stimulerande jobb med möjligheter till utveckling och kunskap. Vi erbjuder en arbetsplats där man får känna att man gör något meningsfullt, och tillsammans med andra glada och ambitiösa kollegor jobbar vi för att utvecklas tillsammans. Vi tycker också att vi är ett ganska roligt gäng med härliga personligheter med en hel del värme att erbjuda varandra, och även dig. Vi består av både yngre och äldre medarbetare - alla lika viktiga, och tillsammans arbetar vi för att göra en viktig insats på jobbet. Vi skapar förutsättningar för att alla medarbetare, oavsett nivå, känner meningsfullhet och ska trivas här. Vårt jobb kräver mycket av oss men vi har roligt och utvecklas tillsammans. Vi tillämpar också friskvårdsbidrag, flextid och möjligheter att semesterväxla fler semesterdagar. Då det är viktigt att kunna kombinera arbete med privatliv erbjuder vi möjligheten att kunna arbeta hemifrån utifrån om verksamheten tillåter det. Låter det här som något för dig?

  Ansök om tjänsten - Individ- och familjeomsorgen söker Socialsekreterare till barn & unga

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska natt

  Publiceringsdatum: 2021-05-20

  Som sjuksköterska erbjuds ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid förlagd till natt samt möjlighet till kombination av kväll om du önskar. Du erbjuds flexibelt schema efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska natt

 • Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska

  Publiceringsdatum: 2021-05-20

  Som sjuksköterska erbjuds du ett spännande och utmanande arbete där du arbetar med hemsjukvård i vård- och omsorgsboenden samt ordinärt boende. Du kommer att arbeta självständigt och i team med övriga leg. professioner, i nära samarbete med vård- och omsorgspersonalen, stödfunktioner och chefer. I arbetet ingår sedvanliga sjuksköterskeuppgifter där du ska kunna utföra medicinska bedömningar, behandlingar, läkemedelshantering samt stöd och handledning till vård- och omsorgspersonal. Journal förs i vårt verksamhetssystem Procapita. Schemalagd arbetstid där även kvälls- och helgtjänstgöring ingår. Viss beredskap kan ingå efter överenskommelse.

  Ansök om tjänsten - Hälso- och sjukvårdsenheten söker Leg.Sjuksköterska