Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.


VÅRA LEDIGA TJÄNSTER

 • Rektor

  Publiceringsdatum: 2020-06-24

  Som rektor för Västra skolan och Porjus skola ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du ansvarar för att skolorna når uppsatta mål och säkerställer att verksamheterna utgår från skolans läroplan, skollagen, politiska beslut och Jokkmokks kommuns pedagogiska ställningstaganden. Du och de andra rektorerna, verksamhetsutvecklare och skolchef utgör barn- och utbildningsavdelningens skolledning. Tillsammans utvecklar ni förskolor och skolor i Jokkmokks kommun till att vara likvärdiga och hålla god kvalitet. På övergripande nivå finns stödfunktioner inom ekonomi, personal och IT.

  Ansök om tjänsten - Rektor

 • Fritidsledare till Östra hörnet

  Publiceringsdatum: 2020-06-23

  Som fritidsledare kommer du i första hand att finnas på plats för att samverka och samordna de olika målgruppernas olika idéer och önskningar. Du kommer att arbeta i det team som mötesplatsen består av och medverka i de arbetsgrupper som redan är etablerade. Du ska verka för en ökad kunskapsspridning, information och hjälpa individer att hitta en organisering. Det kommer även att krävas av dig att du är en god planerare och kan nätverka för att knyta kontakter och tillsammans med andra aktörer genomföra olika typer av arrangemang både i och utanför mötesplatsen. Självklart är också att du är en del av den spontana idrotts- och lekutveckling som kan erbjudas under de tider i både sport- och simhall som inte är bokade av andra aktörer.

  Ansök om tjänsten - Fritidsledare till Östra hörnet