Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Undersköterskor till Kaitumgården

  Publiceringsdatum: 2019-02-15

  På Kaitumgården finns fyra avdelningar. I samma byggnad finns Rosengården med två avdelningar. Att arbeta hos oss innebär att du ger den vård och omvårdnad som de äldre behöver. Det innefattar bland annat sjukvårdande insatser, hjälp med personlig hygien, medicin och stöttning vid måltider. Ett av våra verksamhetsmål är att skapa en meningsfull tillvaro för de äldre med aktiviteter som de uppskattar. I vårt arbete är det också viktigt att skapa goda relationer med de boende, deras anhöriga och oss kollegor emellan. I omsorgsarbetet ligger ett stort ansvar på dig att ha förmågan se vad som behöver göras och en lyhördhet för de boendes behov. Du förväntas ta egna initiativ samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra och vara aktiv i teamet.

  Ansök om tjänsten - Undersköterskor till Kaitumgården

 • Sommarvikarier till våra verksamheter äldreomsorg och funktionsnedsättning

  Publiceringsdatum: 2019-02-15

  Vi erbjuder ett varierande arbete som innebär att du arbetar med människor och får en chans att ge andra en meningsfull tillvaro. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete men även serviceuppgifter i form av städ och tvätt ingår. Inom området funktionsnedsättning kan det också handla om att vara stödet i att få vardagen att fungera. Inom alla våra verksamheter förväntas du också vara engagerad i att planera och genomföra aktiviteter med våra brukare.

  Ansök om tjänsten - Sommarvikarier till våra verksamheter äldreomsorg och funktionsnedsättning

 • Kvalitetsutvecklare till kommunens skolor och förskolor

  Publiceringsdatum: 2019-02-14

  Tjänsten är placerad på skolkontoret och att du kommer att arbeta i nära samverkan med skolchef och rektorer. Tjänsten kommer att utformas utifrån de behov som finns men övergripande arbetsuppgifter är: • Ansvarig för det systematiska kvalitetsarbetet • Omvärldsbevaka bl.a. genom att följa och sprida aktuell forskning • Utveckla metoder för kvalitetsmätningar och ansvara för utvärderingar • Vara inspiratör och bollplank för enheterna genom att ansvara för pedagogiska diskussioner • Samordna och handleda i specialpedagogik

  Ansök om tjänsten - Kvalitetsutvecklare till kommunens skolor och förskolor

 • Drifttekniker/Maskinist

  Publiceringsdatum: 2019-02-14

  Tillsyn och skötsel av kommunens vattenverk, reningsverk, avloppspumpstationer och tryckstegringsanläggning. Kontroll och felsökning av processer, maskiner, el, styr och reglering samt instrument. Reparation av pumpar och övriga maskiner samt installation och montage av ny utrustning. Beställning av kemikalier, reservdelar och övrig utrustning samt journalföring av samtliga åtgärder som utförs. Dokumentation samt miljörapporter förekommer i tjänsten. Beredskap ingår i tjänsten efter inskolning.

  Ansök om tjänsten - Drifttekniker/Maskinist

 • Förskollärare

  Publiceringsdatum: 2019-02-11

  Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta utveckla våra förskolor. Vi har under de senaste åren utvecklat en verksamhetsidé där ett medforskande och projekterande arbetssätt förespråkas samt att lärmiljön är den tredje pedagogen. Utvecklingsområde under kommande terminer är bland annat hållbar utveckling/framtid och jämställdhet. Som förskollärare ska du arbeta utifrån läroplanen och verksamhetsidén. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, dokumentera, genomföra, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare