Jobba hos oss

Jokkmokks kommun är en arbetsgivare som vill tillvarata våra medarbetares fulla kompetens. Vår övertygelse är att det leder till utveckling för individen, organisationen och samhället. Ambitionen är att skapa förutsättningar för att medarbetare på samtliga nivåer att känna meningsfullhet och möjlighet att trivas och utvecklas inom yrkesområdet.

Den gemensamma värdegrunden är utgångspunkt för medarbetares förhållningssätt. 

För att kunna förverkliga den gemensamma värdegrunden krävs att ledare och medarbetare inom Jokkmokks kommun tar ansvar för att vara medskapande och agerar utifrån ledorden:

MOD - en modig ledare/medarbetare är tydlig, tar ansvar samt delegerar och
ställer krav för att nå uppsatta mål.

ENGAGEMANG - en engagerad ledare/medarbetare är en förebild som stimulerar och
motiverar för att tillsammans utveckla verksamheten.

KOMPETENS - en kompetent ledare/medarbetare är kommunikativ, demokratisk och
lyhörd samt utvecklar kunskaper och färdigheter för att nå uppsatta mål.

Vi eftersträvar även jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald i vår verksamhet. Kunskaper i samiska språket och den samiska kulturen ses som en tillgång.

Vi vill att alla medarbetare ska känna stolthet i att vi gör skillnad för andra, varje dag.

Våra lediga tjänster

 • Förskollärare/Fritidspedagog till Porjus skola

  Publiceringsdatum: 2019-08-13

  Som förskollärare/fritidspedagog arbetar du utifrån aktuell läroplan. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att jobba integrerat i klassen under skoldagen samt att ansvara för fritidshemsverksamheten på eftermiddagen.

  Ansök om tjänsten - Förskollärare/Fritidspedagog till Porjus skola

 • Fritidspedagoger till Västra skolan i Jokkmokk

  Publiceringsdatum: 2019-08-13

  Som fritidspedagog (100%) arbetar du både i skolan och på fritidshemmet utifrån aktuell läroplan. 50% tjänsten innebär arbete på fritidshemmet i samband med skoldagens slut. Du ansvarar bland annat för att enskilt och tillsammans med kollegor planera, genomföra, dokumentera, reflektera och utvärdera verksamheten.

  Ansök om tjänsten - Fritidspedagoger till Västra skolan i Jokkmokk

 • Fritidsledare till Östra hörnet

  Publiceringsdatum: 2019-08-13

  Som fritidsledare kommer du i första hand att finnas på plats för att samverka och samordna de olika målgruppernas olika idéer och önskningar. Du kommer att arbeta i det team som mötesplatsen består av och medverka i de arbetsgrupper som redan är etablerade. Du ska verka för en ökad kunskapsspridning, information och hjälpa individer att hitta en organisering. Det kommer även att krävas av dig att du är en god planerare och kan nätverka för att knyta kontakter och tillsammans med andra aktörer genomföra olika typer av arrangemang både i och utanför mötesplatsen. Självklart är också att du är en del av den spontana idrotts- och lekutveckling som kan erbjudas under de tider i både sport- och simhall som inte är bokade av andra aktörer.

  Ansök om tjänsten - Fritidsledare till Östra hörnet

 • Miljöinspektör/Livsmedelsinspektör

  Publiceringsdatum: 2019-08-07

  Tillsyn och handläggning inom livsmedels- samt miljö- och hälsoskyddsområdet. Arbetet är omväxlande och utvecklande och du driver självständigt dina ärenden i nära samverkan med chef och kollegor. Arbetet sker till stor del i samverkan inom avdelningen med en långtgående delegation från samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet innebär mycket kontakter med företag och allmänhet där bland annat lämnande av information och råd ingår. Vi är ett litet kontor vilket innebär att du som inspektör har möjlighet att jobba brett inom tillsynsområdena och vi går in för varandra vid behov.

  Ansök om tjänsten - Miljöinspektör/Livsmedelsinspektör

 • Undersköterska till Kaitumgården- vård och omsorgsboende

  Publiceringsdatum: 2019-07-04

  I arbetsuppgifterna som undersköterska ingår att ge god livskvalité till våra brukare utifrån individuella behov. Arbetet består i huvudsak av vård- och omvårdnadsarbete med dit tillhörande sysslor. Du ska kunna arbeta både självständigt och i samverkan med andra i arbetslaget. Vi arbetar i team där omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och rehab personal har ett nära samarbete. Arbetstiden är schemalagd med både dag-, kvälls- och helgarbete. För närvarande arbetar man 2 av 5 helger. Vi använder oss av schemaläggningssystemet Timecare plan vilket gör att du kan påverka ditt eget schema.

  Ansök om tjänsten - Undersköterska till Kaitumgården- vård och omsorgsboende