Feriearbete sommaren 2021

 

Ideella föreningar i Jokkmokk har även i år möjlighet att ansöka om  feriearbetande ungdomar till sin verksamhet

De föreningar som har möjlighet att bereda feriearbeten till ungdomarna anmäler antal platser och perioder via e-tjänsten som länkas till nedan. Arbetsgivaransvaret ligger på föreningen och genom att föreningen ansöker om ferieplatser för ungdomar så har föreningen förbundit sig att följa de lagar och regler som gäller arbete för minderåriga. Under rubriken Dokument på denna sida finns broschyr från Arbetsmiljöverket om vad som gäller för minderåriga i arbete.

Kommunen är behjälplig med att hantera ansökningar samt fördela ferieplatser. Ersättning för de ferielöner som skall utgå till ungdomarna, utbetalas som ett föreningsstöd till föreningen efter återredovisning till kommunen. Lönen skall sättas utifrån den lönetariff som fastställts mellan Jokkmokks kommun och Kommunal. Vad det gäller period och arbetstid så gäller samma sak som för de kommunala ferieplatserna. I föreningsstödet skall även uppkomna arbetsgivaravgifter ingå, beräknat på det löneunderlag som återredovisats. Föreningarna själva betalar ut lönen direkt till ungdomarna

e-tjänst Intresseanmälan ta emot ferieungdomar ideella föreningar

Intresseanmälan vill vi få in senast den 11/4.

Har du några frågor kring feriearbeten eller e-tjänsten, kontakta Catharina Thuresdotter, tele 0971-171 31, catharina.thuresdotter@jokkmokk.se

Ferieperioder

I år kommer ungdomar födda 2005 att prioriteras vid fördelning av feriearbete. Ungdomar födda 2004 och 2003 kommer att tilldelas platser i mån av tillgång. På grund av rådande pandemi så kommer antalet platser troligtvis vara färre än tidigare år.

Ferieperioderna är uppdelade på 2 veckors arbete, 60 timmar per period:

  • V24-25, 14/6-27/6
  • V26-27, 28/6-11/7
  • V28-29, 12/7-25/7
  • V30-31, 26/7-8/8

Information till ungdomarna angående ansökning till feriearbetena skickas ut senast under vecka 16 då ferieplatserna sammanställts.

 

Dokument

Så får barn och ungdomar arbeta - Broschyr från Arbetsmiljöverket

Minderårigas arbetsmiljö - AFS 2012:3 Arbetsmiljöverket

Spade och kratta