Feriearbete sommaren 2020

 

Skattejämkning för ungdomar

För den tidrapportering som ska göras av ferieungdomen finns i år en ny blankett. På denna blankett kryssas i och intygas om fallet är att ingen skatt ska dras.

Detta innebär i sin tur att Skatteverkets intyg, blankett SKV434, ej behöver lämnas in om man kryssat i på tidrapporten.

Dock gäller fortfarande att för de ferieungdomar som beräknar tjäna mer än 20 008 kronor under helåret 2020, behöver söka om skattejämkning hos Skatteverket, blankett SKV 4301, och sedan lämna in beslutet till lönekontoret.

Tidrapport ska lämnas in/skickas till:

Jokkmokks kommun
Lönekontoret
962 85 JokkmokkÖvrig information om feriearbeten lämnas av:
Catharina Thuresdotter, tele 0971-171 31, catharina.thuresdotter@jokkmokk.se

 

 

Dokument

Tidrapport kommunala feriearbeten -
Ska vara lönekontoret tillhanda senast den 5 varje månad