Djurskydd

Länsstyrelsen tog den 1 januari 2009 över kommunernas ansvar för att kontrollera djurskydd och primärproduktion av foder och livsmedel.

Det är fortfarande samma lagstiftning och ansvar som gäller. För de flesta djurägare och berörda företag och verksamheter kommer denna förändring inte att märkas mer än att det är Länsstyrelsen som genomför kontrollen istället för kommunen.

Om du misstänker att djur far illa, eller att foder och livsmedel inte hanteras säkert hos en primärproducent, kontakta Länsstyrelsen. Du kan göra en anmälan anonymt om du vill.

Länsstyrelsen i Norrbottens län: 0920-960 00.

Om det är akut och du inte kan nå Länsstyrelsen, kontakta polisen.


Publicerad: 2014-11-13 15:37. Ändrad: 2019-08-14 16:04. Ansvarig: Hanna Stjerna