Miljökontoret

Miljökontoret arbetar med frågor inom miljö och hälsa i Jokkmokks kommun. Där söker du tillstånd som rör miljö- och hälsoskyddsområdet. Du kan även få information och råd om vilka regler som gäller för dig som privatperson eller som företagare.

Har du frågor som rör miljöskydds-, hälsoskydds- eller livsmedelsområdet, kontakta oss!


Publicerad: 2014-11-13 13:22. Ändrad: 2019-09-10 11:54. Ansvarig: Hanna Stjerna

Telefontid

Kl.10-12 (vardagar)

Kontakt

Patrik Sundberg
Avdelningschef
0971-173 31

Nicole Nyberg (semester åter 10/8)
Miljöinspektör
0971-171 69

Christian Worén
Miljöinspektör
0971-171 79

Rebecca Forsberg
Miljöinspektör
0971-171 85

Hanna Stjerna (mammaledig)
Miljöinspektör
0971-171 85

Blanketter

Dokumenten finns på flera språk. Svenska (sv), Lulesamiska (lu/sa) och Nordsamiska (no/sa).

Befrielse från avfallshämtning
sv lu/sa no/sa

Behovsanpassad avfallshämtning/kompostering
sv lu/sa no/sa

Cistern
Anmälan av ny cistern
sv lu/sa no/sa

Gammal cistern ur bruk
sv

Enskilt avlopp
sv lu/sa no/sa

Hygienlokal, fritidsanläggning
sv  lu/sa no/sa

Miljöfarlig verksamhet
sv lu/sa no/sa

Livsmedelsanläggning
sv  lu/sa no/sa

Dricksvattenanläggning
sv

Upphörande av verksamhet
sv lu/sa no/sa

Värmepump
sv lu/sa no/sa

Latrinkompostering
sv

Förlängt hämtningsintervall av slam

sv

Djurhållning inom tätbebyggt område
sv