Miljökontoret

Miljökontoret arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelstillsyn i Jokkmokks kommun.

Har du frågor som rör miljöskydds-, hälsoskydds- eller livsmedelsområdet kan ni kontakta oss på miljökontoret. Du kan även få information och råd om vilka regler som gäller för dig som privatperson eller som företagare. Nedan finner ni ansökningsblanketter, riktlinjer samt gällande taxor. Vi vill även tipsa om vår nya e-tjänst.


Publicerad: 2014-11-13 13:22. Ändrad: 2021-04-07 08:45. Ansvarig: Hanna Stjerna