LECO publikationer

Inom LECO-projektet (Local Energy Communities) tar vi fram olika rapporter och underlag. De ska hjälpa beslutsfattare på alla nivåer att hitta hållbara energilösningar.

 

Film: How German villages profit from energy transition

 

 

LECo handbok: Snabbspår till hållbara kommunala energisystem

Denna handbok syftar till att vägleda energiinitiativ från idé till avslutning. Den innehåller länkar till viktiga källor och rekommendationer för medborgarengagemang för projekt samt policyutveckling. Denna information har utvecklats av LECo projektpartner LTU. Anpassningar för Sverige har gjorts av projektpartnern Jokkmokk kommun.

English version

 

PESTLE ANALYSIS of Barriers to Community Energy Development

A PESTLE analysis is a framework or tool used to analyse and monitor the macro-environmental factors that have an impact on an organisation or sector. The draft policy paper has identified common barriers to community energy projects; this analysis is specific to each of the LECo regions.

 

Energibalans Jokkmokk. Några simuleringar i EnergyPLAN

LTU har studerat ett antal scenarion för Jokkmokk med olika energistrategi  med insats av värmepumpar, solvärme, ytterligare pelletsbrännare samt olika mängd sol och vindkraft. Beräkningarna visar att man i de olika fallen uppnår minskad elförbrukning, som tidvis mixas med överskott och elexport. Resultaten är beroende av att använda indata är rätt. Kontroll och en del känslighetsanalyser har gjorts för att bedöma effekten av ev. osäkerheter. Se rapport "Känslighetsanalys".


Publicerad: 2018-10-08 16:08. Ändrad: 2019-01-08 13:21.