LECO Partner planerar i Luleå

LECO partner från Irland, Finland, Tyskland och Sverige träffades 14 febrauri 2018 i Luleå för att lära från varandra hur framgångsrika energiprojekt blir verklighet.

I både Tyskland och Österrike finns det framgångsrika exempel på hur befolkningen i mindre orter har tagit sin energiframtid i egna händer. Många gånger grundades kooperativa bolag som utvecklar, äger och förvaltar egna energianläggningar. Det ledde oftast till att byarna fick nya liv, gemenskapet stärktes och andra inititiv växte fram. Användning av lokala förnybara energikällor bidrar till att pengar stannar i regione och nya jobb kommer till. Studiebesök från andra orter bidrar till att nya pengar kommer in.

Det är den typen av utveckling som LECO projektet vill skapa även i Norra Europa och i Norrbottens inland. Då är det viktigt att reda ut vilka förutsättningar är gemensamma mellan regioner och vilka skillnader det finns. Detta var ett av tema som diskuterades februari 2018 i Luleå.

Blicken gick också framåt: vilka form av energilösningar ska vi testa och hur kan vi involvera fler att vara med på resan? Första idéerna finns och under 2018 kommer en kampanj för konkreta projekt rullar ingång.


Publicerad: 2018-02-15 17:01. Ändrad: 2018-02-15 17:16.