RECENT pilotprojekt

Inom RECENT projektet har vi jobbat konkret med olika pilotprojekt. Vi har letat och hittat olika möjligheter att spara energi och att öka andelen förnybar energi. Här hittar du korta rapporter om några av piloterna.

Energieffektivisering i Jokkmokks Värmeverk

Som ett led i att energieffektivisera fjärrvärme har fokus legat på att öka avkylningen av vattnet i kundcentraler. En kundcentral med sämre avkylning tar ut mindre energi per volymsenhet fjärrvärmevatten som passerar värmeväxlarna. En ökad avkylning medför däremot minskade värmeförluster på fjärrvärmenätet, minskat behov av pumparbete samt ökad möjlighet till effekthöjning i produktion med rökgaskondensering.

Läs mer rapport om energieffektivisering i Jokkmokks värmeverk

 

Värmepump för reningsverken

Reningsverk har en ganska hög energianvändning. En del energi behövs för processorna men en del går även till uppvärmning. Många mindre reningsverk värms fortfarande med direktverkande el. Det är inte energieffektivt och målet finns även i hela Norrbotten att byta ut direktverkande el. Värme kan tas ut ur vattnet i verket med hjälp av värmepump. Det krävs specific teknik för att det "smutsiga" vattnet inte frätar sönder kollektorn som sänks ner i vattnet. Vilhelmina kommun har numera igång redan två anläggningar och i Jokkmokks kommun undersöks möjligheter att ta efter.

Läs mer: rapport om värmepump reningsverk Vilhelmina

Läs mer: rapport om värmepump reningsverk Vuollerim

 

Biogasproduktion Jokkmokk reningsverk

Jokkmokks kommun samlar in matavfall. Idag körs den till Boden och blir biogas där. I RECENT projekt har vi undersökt möjligheter att producera biogas i Jokkmokk. Tyvärr har det visat sig att det är svårt att få ihop ekonomin.

Läs mer: rapport om biogasproduktion Jokkmokks reningsverk

 

Strategisk energiplanering

Jokkmokks kommun jobbar sen många år tillbaka med strategisk energiplanering och har utvecklat en energiplan och klimatstratgi. Jokkmokk har undertecknat EU:s Borgmästaravtalet  och är medlem av Sveriges Ekokommuner.

Inom RECENT projektet har Jokkmokk delat med sig av sina erfarenheter till Vilhelmina och Haparanda kommun.

Läs mer: rapport om energiplan Vilhelmina kommun

Läs mer: rapport om energiplan Haparanda kommun

 

 


Publicerad: 2018-08-22 15:53. Ändrad: 2018-08-22 16:29.