Hållbar energi - hållbara byar

Den 16 maj 2018 hölls en inspirationsworkshop i Jokkmokk om att hitta smarta energilösningar för en hållbar utveckling på landsbygden i Norra Sverige. Genom kooperativ företagandet och förädling av naturkrafter ska mervärde och lokala jobb skapas.

Vart ska vi få energin ifrån i framtiden? En trygg, ekonomisk och miljövänlig energiförsörjning är av avgörande betydelse för samhällen världen över. Mer och mer kommuner och inte minst byar och mindre orter vill vara med och skapa en hållbar framtid istället på att vänta på lösningar uppifrån.

Jokkmokks kommun samarbetar med Luleå Tekniska Universitet och partner från Finland, Irland, Norra Irland, Skottland och Tyskland för att hitta miljö- och klimatsmarta energilösningar på och för landsbygden i Norra Europa. Ett av målen är att använda sig av lokala resurser och att skapa lokala mervärden, t.ex. i form av en kooperativ. Det finns många goda exempel för detta i så kallade "energibyar" i Tyskland och Österrike.

Den 16 maj 2018 samlades omkring 20 personer från olika byar och organisationer samlades  i Jokkmokk för att komma igång med att förädla lokala naturkrafter.

 

 

 

Är du och din by intresserad att bli "pilotby"?
Experterna ska jobba gemensamt med pilotbyarna på att förverkliga idéen om att skapa värde genom förädling av naturkrafter. För en levande landsbygd och en hållbar utveckling för alla.

Är du intresserad? Kom och hör mer på inspirationsworkshopen! Kan du inte vara med just den dagen? Anmäl intresse per epost till wolfgang.mehl@jokkmokk.se

 

Varför ökad självförsjörningsgrad?

Vi i Jokkmokk lägger mycket pengar på energi. En del av dessa pengar försvinner ur det lokala kretsloppet. En grov uppskattning visar att  10 procent energieffektivisering och 10 procent ökad andel förnybar energi skulle göra att omkring 14 Mkr mer stannar i Jokkmokk. Dessa pengar kan användas lokalt och skapa jobb (Källa: Robert Fischer, LTU).

Varför ökad självförsörjning?

 

Varför kooperativ företagandet?

Kooperativ är alltid resultatet av att människor engagerat sig för ett gemensamt behov eller utmaning. Kooperatörer kan inte vänta utan tar saken i egna händer – tillsammans. Kooperativ betyder samarbete och finns i hela världen. Det är en företagskultur, inte företagsform, och finns för att lösa gemensamma behov av olika slag. Ekonomisk förening är den vanligaste företagsformen för kooperativ i Sverige men kooperativ förekommer även som till exempel aktiebolag. (Källa: Roine Karlsson, Coompanion).

 

Program för dagen och presentationerna

15:45 - 16:00: Välkomstfika

16:00 – 16:15: Ekokommun Jokkmokk: framgångar och utmaningar. Wolfgang Mehl

16:15 - 16:30 Kommunal energirådgivning & hållbara byar.  Silva Herrmann, Lapplands Kommunalförbund

16:30 – 16:45: Arctic Energy: Energiscenarier för Jokkmokk. Carl-Eric Grip, Robert Fischer, Mikael Risberg, LTU

16:45 – 18:00: Tjäna pengar och minskar utgifterna: Lokal förädling av naturkrafter. Roine Karlsson, kooperativ affärsrådgivare, Coompanion Nord

18:00 – 19:00: Middag och mingel

 

 

 


Publicerad: 2018-04-27 14:00. Ändrad: 2018-05-18 08:28.