EKO-kommun

Jokkmokks kommun är medlem i Sveriges Ekokommuner.

Sveriges Ekokommuner är världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Numera finns det 101 ekokommuner i Sverige och aktiviteterna sjuder kanske mer än någonsin - över 4 miljoner svenskar (42%) bor i en ekokommun!

Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle. Sveriges Ekokommuner ska vara en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och internationellt.

Se här en kort film som förklarar vad man menar med hållbarhetsprincipier. De är som ett fyrtorn och ska hjälpa oss att hålla riktning.

Litet hus i naturen

Varje år tar Sveriges Ekokommuner fram utvalda nyckeltal. Syftet med nyckeltalen är att följa och jämföra miljöutvecklingen inom ekokommunerna. Här kan du läsa mer om Jokkmokks nyckeltal.

Till sin hjälp har Sveriges Ekokommuner en expertgrupp. Expertgruppen stöttar styrelsen och kansliet och utgörs av sakkunniga personer med gedigen erfarenhet av miljö och hållbarhetsarbete. Wolfgang Mehl, miljöstrateg på Jokkmokks kommun, ingår i expertgruppen.

Du kan följa Sveriges Ekokommuners arbete på Facebook.


Publicerad: 2014-10-16 09:23. Ändrad: 2014-10-16 09:25.