Coach energi och klimat

Vill du ha hjälp att effektivisera ditt företags energianvändning? Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan – det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera din verksamhet.

Coacher för energi och klimat är en nationell satsning som kombinerar coachning och erfarenhetsutbyte för att ge ditt företag goda möjligheter att minska energianvändningen. Projektet är helt kostnadsfritt för dig som företagare och pågår till och med 2019.

 Detta får du som deltagande företag

  • När ditt företag går med i coachningsprogrammet får du först ett platsbesök av coachen där en genomgång av energianvändningen sker.
  • Därefter ges förslag på lönsamma energieffektiviseringsåtgärder och du får löpande coachning i att genomföra åtgärderna.
  • Du får också hjälp med att göra lönsamhetsberäkningar och ta fram investeringsunderlag.
  • Under perioden bjuds du in till träffar med andra företag som deltar i programmet. På träffarna får ni möjlighet att lära er mer om energieffektivisering och utbyta erfarenheter med varandra.

Här kan du se en liten film som visar dig hur det går till om du deltar i programmet.

 

Projektet riktar sig till företag med en energianvändning som är mindre än 300 MWh per år. Om du inte vet hur hög din energianvändning är, tvecka inta att höra av dig ändå. Vi hittar en lösning åt dig i vilket fall.

Vet du om att du har en högre energianvändning så kan du få hjälp av den kommunala energi- och klimatrådgivning. Det är oberoende och helt kostnadsfritt.

Stödet finansieras av regeringen och Europeiska regionala utvecklingsfonden via Nationella regionalfondsprogrammet som förvaltas av Tillväxtverket. Mer information om Energimyndighetens stöd till små och medelstora företag finns på www.energimyndigheten.se/smf


Publicerad: 2017-08-23 15:03. Ändrad: 2017-10-16 16:36.