Miljö och energi

Vår miljö är viktig. Med stöd av såväl lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet som genom politiska målsättningar värnar vi om den.

Miljökontoret arbetar med frågor inom miljö och hälsa i Jokkmokks kommun. Där söker du tillstånd som rör miljö- och hälsoskyddsområdet. Du även få information och råd om vilka regler som gäller för dig som privatperson eller som företagare.

Funderar du över din energianvändning? Kanske vill du byta belysning, skaffa nytt uppvärmningssystem eller köpa en ny tvättmaskin? Du kan spara både energi och miljö genom att vara energismart. Hos oss på den kommunala energi- och klimatrådgivningen får du tips och råd, kostnadsfritt och oberoende. Läs mer på Energi- och klimatrådgivningen

Jokkmokks kommun satsar på energieffektivisering och en växande andel förnybar energi. Läs mer om detta under rubriken Hållbar utveckling.
Jokkmokks kommun har undertecknat EU:s Borgmästaravtal och är en av Sveriges Ekokommuner som är världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Läs mer om detta på Ekokommun.

 


Publicerad: 2014-04-30 16:22. Ändrad: 2019-08-14 15:53.