Skolskjuts

Grundskoleelever har rätt till skolskjuts om eleven går i den skola som kommunen anvisat och uppfyller kommunens regler för skolskjuts.

Elev i förskoleklass, grundskola år 1-9, grundsärskolor och gymnasiesärskolor har enligt skollagen rätt till kostnadsfri skolskjuts, från bostadens närhet eller anvisad uppsamlingsplats till den skola kommunen anvisar, om det behövs med hänsyn till:

•    Färdvägens längd
•    Trafikförhållanden
•    Funktionshinder hos en elev
•    Annan särskild omständighet

Alla dessa förutsättningar ska prövas individuellt i varje enskilt fall. 

Rätten till skolskjuts gäller för elever med offentlig huvudman och att eleven går i den skola kommunen placerat dem i.

Kommunen kan dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat dem i.


Publicerad: 2014-07-01 17:55. Ändrad: 2014-07-01 17:55.

Kontakt

Ann-Kristin Älgamo

Handläggare skolskjuts

Telefon: 0971-172 30
Epost:
ann-kristin.algamo@lapplands.se

Relaterat

Skolverket