Specialkost

För de barn/elever som av olika anledningar inte kan äta den ordinarie kosten finns det möjlighet att få specialkost serverad. Specialkost kan erbjudas till barn/elever med livsmedelsallergier och intoleranser eller till elever som på grund av andra medicinska skäl behöver anpassad kost. 
 
För att få specialkost av medicinska skäl i Jokkmokk kommuns skolor/förskolor krävs intyg från läkare, dietist eller sjuksköterska. Undantag är laktosintolerans, där ifyllt formulär med förälders underskrift gäller. Formuläret lämnas till Matpolen.
Formuläret ska förnyas en gång per år i samband med läsårsstart. Intyg från läkare, dietist eller sjuksköterska förnyas vid behov utifrån medicinsk bedömning.
 
Ett vegetariskt alternativ erbjuds till de elever som av religiösa skäl inte kan äta dagens huvudrätt.

Publicerad: 2014-12-15 16:42. Ändrad: 2015-08-11 10:53.

Blanketter

Intyg specialkost