Vård- och omsorgsprogrammet

På Vård- och omsorgsprogrammet lär du dig mycket om hur vi människor fungerar samt vilka behov och känslor vi har.

Du får möjlighet att utveckla din personlighet så att du kan bemöta
människor på ett bra sätt. Du utvecklar ett synsätt där hälsa betraktas ur ett kulturellt och internationellt samhällsperspektiv samtidigt som du får en helhetssyn på människan. Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt klara sig själva.

Här får du grundläggande yrkeskunskaper och kompetens. Dessutom får du lära dig att planera ditt arbete, ta initiativ samt lösa problem och att kunna se konsekvenser av olika handlingsalternativ. Genom dina individuella val kan du också få grundläggande högskolebehörighet.


Publicerad: 2014-11-25 11:43. Ändrad: 2014-11-25 11:46.

Programblad och poängplan

Programblad

Poängplan