Samiska samhällsvetenskapsprogrammet

Samiska högskoleförberedande programmet är en särskild variant, samisk profil, inom Samhällsvetenskapsprogrammet. Studievägskod: SASAIVIOR

Samiska högskoleförberdande programmet är en särskild variant, samisk profil, inom Samhällsvetenskapsprogrammet.

Samisk profilering

Vill du fördjupa dig i den samiska kulturen och historien,
studera samiska och samtidigt bo i en samisk kulturmiljö under din gymnasietid?

Under studietiden får du möjligheter att medverka vid renslakter och renskiljningar. Du får även delta i studieresor till olika samiska kulturmiljöer. Delar av utbildningen är lokaliserade till Samernas Utbildningscentrum. Inga förkunskaper behövs i ovanstående ämnen.


Publicerad: 2014-11-25 11:29. Ändrad: 2014-11-25 11:35.