Samiska näringar - yrkesprogram

Efter examen från utbildningen ska eleverna ha de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom verksamheter som rennäring, samiskt hantverk, samisk matkultur och turism. Studievägskod: RXSAM.

Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga att bedriva samisk näringsverksamhet anpassad till dagens och morgondagens förhållanden.

Utbildningen ska även utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att förvalta det traditionella samiska kulturarvet som en bas för dagens levande samiska kultur. För att utveckla de samiska näringarna krävs innovativt tänkande, entreprenörskap och företagsamhet.

Med utgångspunkt i praktiskt arbete och fältstudier inom samiskt kultur- och näringsliv ska utbildningen utveckla elevernas förmåga att ta initiativ och lösa problem på ett ansvarsfullt sätt.

Inga förkunskaper krävs i samiska ämnen.


Publicerad: 2014-11-25 11:35. Ändrad: 2014-11-25 11:39.