Samhällsvetenskapsprogrammet

Bokenskolan erbjuder inriktning beteendevetenskap.

Här får du utveckla din förmåga att tolka, förstå och förklara det som händer i samhället. Studierna underlättas förstås av att du får en bärbar dator av skolan, vilket förenklar arbetet både i och utanför klassrummen under de tre åren. Du studerar samhällets organisation och konflikter och tränas i att angripa olika problem på ett vetenskapligt sätt. Du lär dig förstå vår nutid vilket samtidigt ger dig beredskap för att vara med och påverka vårt framtida samhälle. Litteratur- och språkstudier ger dig kunskaper om människors liv och förståelse för andra kulturer. Träning i att uttrycka sig i tal och skrift är också en viktig del av utbildningen. Bokenskolan erbjuder inriktningen Beteendevetenskap, med fördjupning i både religion och historia. Därutöver väljer du förstås också din passion.

Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred studieförberedande utbildning och ger en bra grund för dig som vill fortsätta att studera på högskola eller universitet. Programmet ger dig många möjligheter inför ditt framtida yrkesval. Inför år två väljer du inriktning.

Inriktning åk 2 beteendevetenskap

Beteendevetenskap ger kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen fördjupar du din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utvecklar din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen. Språk, text och kommunikation är också centrala för utbildningen. Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, att kunna ompröva och tolka fakta mot bakgrund av nya erfarenheter, är en viktig del av programmet. I dina studier kommer du att lära dig söka och värdera fakta samt bearbeta insamlat material. Du kommer träna dig i att redovisa ditt arbete både muntligt och skriftligt.
Du får även kunskaper i lärande, ledarskap, kommunikation och sociologi. Samt naturkunskap 2 för att säkerställa behörighet till SA – högskoleutbildningar.

Om du vill ha högskolebehörighet är det viktigt att planera dina studier. I så fall kan det individuella valet behöva utnyttjas till att läsa teoretiska ämnen. Du kan även behöva utnyttja möjligheten med utökat program. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare.

Övriga inriktningar

Inriktning samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen får du bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen utvecklar också din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Inriktningen medier, information och kommunikation

Inriktningen medier, information och kommunikation ger kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen får du studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Du får utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ger dig möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas. Inriktningen Medier, information och kommunikation ersätter det tidigare Medieprogrammet och är en inriktning för dig som är intresserad av att arbeta inom TV, film och journalistik.


Publicerad: 2014-11-25 11:22. Ändrad: 2014-11-25 11:28.

Programblad och poängplan

Programblad

Poängplan