Miljöarbete

Miljöarbete på riktigt.

Tanken med kurserna miljöpolitik och miljökunskap är att eleverna själva ska göra arbetet på riktigt, istället för att läsa hur andra har gjort. Genom detta arbetssätt kommer miljöfrågorna nära eleverna och lektionerna blir både meningsfulla och roliga.

En lyckad kurs ska påverka elevernas framtid på ett positivt sätt, t.ex. genom att skapa ett intresse eller påverka deras framtida handlande. En kurs som tar slut när eleverna lämnar skolan är en dålig kurs.

Eleverna räddade gammelskogen

Miljökursen 07/08 inventerade djur- och växtlivet på Talvatisberget och lyckades därigenom skydda den unika skogen.

TV, radio och tidningar har följt oss i vårt arbete:

  • Mittuppslag i Norrbottens-Kuriren 5 januari 2008
  • Planerad dokumentärfilm "Livräddarna" av Boris Ersson. Från Hawaii, Söderhavet, Ecuador och Jokkmokk.

Publicerad: 2014-11-25 12:01. Ändrad: 2014-11-25 12:03.