Indval/Språkval/Modersmål

Individuellt val

Val av 200 poäng.

Språkval

Har du betyg från åk 9 börjar du i steg 3. Ej läst språket tidigare börjar du i steg 1. Det finns steg 1- 7 i varje språk varje steg är 100 poäng.

I en del kurser kan blandade undervisningsformer förekomma ex. fjärrundervisning. Poäng utöver vad som ingår i programmet läses om det går som indivinduellt val eller som utökad kurs. Utökad kurs godkänns av rektor.

Modersmål

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om vissa vilkor uppfylls. Du får mer information via din studie- och yrkesvägledare, SYV.


Publicerad: 2014-11-25 11:50. Ändrad: 2014-11-25 11:58.