El- och energiprogrammet

På El- och energiprogrammet i hela Sverige väljs inriktning först till årskurs 2.

FRISÖK Åk1. Sök stipendium på Bokenskolan motsvarande inackorderingsbidrag. Läs mer här.

Eldistribution studievägskod EEELT00R

På El- och energiprogrammet inriktning elteknik med eldistribution utbildas du för arbete som distributionselektriker.

Som distributionselektriker arbetar du med elens väg från kraftverket till elmätaren i huset. Arbetet består i att bygga, underhålla och reparera elnätens luftlednings- och jordkabelanläggningar samt tillhörande ställverk och transformatorstationer. Arbetsdagen ser ofta olika ut och uppdragen varierar. Du planerar mycket av din tid själv. Arbetet är ibland fysiskt utmanande. Detta underlättas i hög grad av moderna hjälpmedel som kranbilar och terrängfordon. För att garantera hög säkerhet bedrivs fortlöpande säkerhetsutbildningar i företagen. För att göra eleven så anställningsbar som möjligt erbjuds därför inom utbildningen följande säkerhetsutbildningar och andra utbildningar.

Vattenkraftsteknik studievägskod EEENE00R

På El- och energiprogrammet inriktning energiteknik utbildas du för arbete som drifttekniker för vattenkraft.

Som drifttekniker vattenkraft utför du drift-, underhålls- och tillsynsarbeten i kraftstationer. Som drifttekniker vattenkraft arbetar du också med förebyggande underhåll av elektriska och mekaniska anläggningsdelar samt kopplingar i ställverk. En viktig del av arbetet är att kunna starta och stoppa ett vattenkraftverk och att kunna läsa och förstå kretsscheman för arbete och felsökning i kontrollanläggningar. Vi har toppmodern utrustning och mycket kompetent lärarpersonal. Bokenskolan samarbetar bl.a. med Vattenfall och ABB för att hålla skolans utrustning modern och för att kunna erbjuda bra praktikplatser


Publicerad: 2014-11-25 10:27. Ändrad: 2014-11-25 10:36.

Informationsblad

Informationsblad om el- och energiprogrammet

Inriktning Energiteknik

Programblad

Timplan

Inriktning Elteknik

Programblad

Timplan

Ring en student

Matilda Rutström
Distributionselektriker
072-53 09 459