Ekonomiprogrammet

Inriktningar finns inom Ekonomi eller Juridik. Inför år två väljer du inriktning. På Bokenskolan erbjuder vi inriktningen Ekonomi.

Du som tänker dig en framtid i affärslivet, maktens korridorer eller någonstans inom rättsväsendet har ditt självklara val i det nya Ekonomiprogrammet. Här får du en grundläggande utbildning i affärsmannaskap, vardagsjuridik och språk som du kommer att ha nytta av både som privatperson, anställd eller företagare i framtiden. Antingen du pluggar vidare efter gymnasiet eller ej.

Det här är utbildningen för dig som vill lära dig näringslivets villkor. Här får du kunskap om hur ett företag fungerar och möjlighet att själv prova på att starta och driva ett eget företag under gymnasiet. Kort och gott går utbildningen ut på att du lär dig tjäna pengar och att se möjligheterna i en god affärsidé. Du får utvecklas som entreprenör och företagare och lära dig metoder för att producera, marknadsföra, sälja, administrera och göra smarta affärer. Och, kanske viktigast av allt, du lär dig att skapa värden och hushålla med pengar, vilket du har nytta av i hela livet.

Du väljer mellan inriktningarna Ekonomi och Juridik beroende på om du vill ha tonvikten i din utbildning mot att driva företag, utveckla affärsidéer, tjäna pengar, marknadsföra, sälja och producera varor och tjänster eller vill lära dig allt om lag och rätt, brott och straff, förhandlingsteknik, konfliktlösning och alla de olika regler som styr våra liv i vardag och yrkesliv.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik.

På Ekonomiprogrammet läser du exempelvis kurser i psykologi, juridik och företagsekonomi.

Utbildningen ska också utveckla kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Ekonomiprogrammet ger dig även kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt.

Utbildningen ger förutsättningar att utveckla grunder i ett vetenskapligt förhållningssätt samt träning i att söka, sovra, analysera och värdera information utifrån främst samhällsekonomiska, företagsekonomiska och juridiska frågeställningar. Utbildningen ska utveckla förmågan att resonera ur individens, företagets och samhällets perspektiv, såväl som förmågan att dra slutsatser och argumentera för sina ställningstaganden.

Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag.

Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.


Publicerad: 2014-11-25 10:22. Ändrad: 2014-11-25 10:37.

Programblad och poängplan

Programblad

Poängplan