Ansökan och antagning

Webbansökan

För din ansökan till gymnasieskolan har vi en särskild sida på webben. Du som är från någon av kommunerna Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala får information och ett login via din nuvarande skola och kan söka till oss via webben. Se länk till höger.

Antagningskansliet ansvarar för antagning till gymnasieskolans program

När du söker till gymnasieskolan åk 1 lämnar du alltid in ansökan till din egen kommuns Antagningskansli, som skickar din ansökan vidare om det behövs. Du som kommer från Gällivare, Kiruna, Jokkmokk eller Pajala via Lapplands Gymnasiums sida på webben. Inloggningsuppgifter får du av SYV på din nuvarande skola.

Information om utbildningar, ansökningsvillkor och ansökningstider lämnas av grund- och gymnasieskolornas studie-och yrkesvägledare eller antagningskansliet.

Mer information om besök på skolorna och om hur du söker till våra utbildningar får du på din grundskola av din studie- och yrkesvägledare.

Vill du komma till Bokenskolan på besök andra tider kontakta Studie- och yrkesväglearen .

Du som bor utanför vårt område och vill söka till våra program på Bokenskolan gör det på ansökningsblanketten du får på din skola och du lämnar också in den på din skola.

Urvalskriterier till EE programmet åk2; jämförelsetalet från samtliga kurser i åk 1 på EE eller TE programmet.

Ansökan/antagning

I början på juli kommer ett slutligt antagningsbesked. Observera att den preliminära antagningen grundar sig på dina betyg från höstterminen i årskurs 9 medan den slutliga antagningen grundar sig på dina slutbetyg.

Information om behörighet till nationella program får du av din studie- och yrkesvägledare.

Frisök i hela landet

För att öka din valfrihet har du möjlighet att söka ett nationellt program i en annan kommuns gymnasieskola även om samma program erbjuds i din hemkommun. Du tas emot i mån av plats. Inom våra fyra program i Lapplands Gymnasium är däremot alla som söker från Gällivare, Jokkmokk, Kiruna eller Pajala kommuner förstahandssökande och då får man också inackorderingsbidrag om man inte kan bo hemma.

Detta gäller däremot inte om du söker till en ort utanför vårt område till ett program som finns inom Lapplands Gymnasium.

Riksrekryterande utbildningar

Till riksrekryterande utbildningar får alla söka oavsett var i landet man bor. Riksrekryterande utbildningar på Bokenskolan till åk 1 är de samiska utbildningarna Samiska samhällsvetenskapsprogrammet och Samiska näringar. till åk 2 vattenkrafttekniker och eldistributionselektriker. Vill du gå åk 1 på elprogrammet mot inriktningarna vattenkraftteknik eller eldistributionselektriker kan du söka stipendium genom Bokenskolan motsvarande din hemkommuns inackoreringsbidrag.


Publicerad: 2014-11-25 09:55. Ändrad: 2014-11-25 10:08.