Studieförberedande program

Att välja ett högskoleförberedande program.

Högskoleförberedande program leder till en högskoleförberedande examen.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier på högskolan.

De högskoleförberedande programmen kommer att vara noggrant planerade för att du i så stor utsträckning som möjligt ska få behörighet när du söker till högskolan.

För behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

För ekonomi-/humanistiska-/samhällsvetenskapsprogrammet ska 4 av de ytterligare 9 ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.

För naturvetenskapliga/teknikprogrammet ska tre av de ytterligare 9 ämnena vara biologi, fysik och kemi.

För estetiska programmet gäller vilka 9 ämnen som helst.

För att få en högskoleförberedande examen behöver du ha godkänt i svenska, alternativt svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 och matematik 1. Du ska ha 2500 poäng varav 2250 ska vara godkända. Kravet är också att du har ett godkänt gymnasiearbete.

Om du vill ha särskild behörighet till en högskoleutbildning kan du behöva planera dina studier noga. Prata gärna med en studie- och yrkesvägledare om du vill studera vidare på högskolan.

Fakta Högskoleförberedande examen

Examen från ett högskoleförberedande program omfattar 2 500 gymnasiepoäng där kurser om minst 2 250 gymnasiepoäng ska ha lägst betyget godkänt (E). I de godkända betygen måste det ingå kurser i svenska eller svenska som andraspråk på sammanlagt 300 gymnasiepoäng (svenska 1–3, alternativt svenska som andraspråk 1–3), engelska på sammanlagt 200 gymnasiepoäng (engelska 5 och 6) samt matematik på sammanlagt 100 gymnasiepoäng (matematik 1b eller 1c). I examen ingår också godkänt betyg i gymnasiearbetet. En gymnasieexamen från ett högskoleförberedande program ger grundläggande behörighet.

Du måste ha rätt förkunskaper

För att kunna bli antagen måste du ha vissa förkunskaper.

Förkunskapskraven är uppdelade i grundläggande behörighet och särskild behörighet. Grundläggande behörighet krävs för all högskoleutbildning på grundnivå och kraven är desamma för alla utbildningar.

Den särskilda behörigheten varierar beroende på vilken utbildning du söker till. Du kan läsa mer om områdesbehörigheter genom att klicka på länkarna som finns i rutan till höger.

Grundläggande behörighet = det här måste du ha.

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

  • examen från ett högskoleförberedande program, eller
  • yrkesexamen med godkänt betyg (lägst E) i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand.

Till många utbildningar krävs bara grundläggande behörighet.

Särskild behörighet - områdesbehörigheter:

Vissa utbildningar kräver också att man har lägst betyget E i en eller flera kurser. De här kurserna kallas behörighetskurser. Vilka särskilda behörighetskrav som gäller för de olika utbildningarna ser du här i utbildningskatalogen och på universitetens och högskolornas egna webbplatser.

Högskoleprovsurval – en andra chans:

Om du har gjort högskoleprovet placeras du i ytterligare en urvalsgrupp, när du söker en utbildning som du är behörig till. Normalt fördelas minst en tredjedel av platserna på grundval av betyg och minst en tredjedel av platserna på grundval av högskoleprovsresultat. Läs mer om högskoleprovet på studera.nu. Anmälan till utbildning ska du göra på Antagning.se.


Publicerad: 2014-11-25 10:09. Ändrad: 2014-11-25 10:15.

Relaterat

Antagning.se