Punkter för ett bra arbetsklimat

Bokenskolans ledstjärna.

Välkommen till Bokenskolan!

Här är Du respekterad för den Du är och fri att uttrycka Din åsikt. I gengäld kräver Vi att Du visar hänsyn och tar Eget ansvar.

Bokenskolans värdegrund:

  • Elever och personal ska respektera och acceptera varandra för det de är och alltid komma ihåg att alla är lika mycket värda.
  • Ingen skall få kränkas i ord eller handling. Mobbing och utanförskap får inte förekomma.
  • Man bör vara fördomsfri och positivt inställd till nya saker.
  • Man tar ansvar för överenskommelser och håller sig informerad om vad som planeras på skolan.
  • Man passar tider, tar med den utrustning som krävs samt efter bästa förmåga medverkar i gemensamma aktiviteter.
  • Vi håller ordning och vårdar vår trevliga arbetsmiljö och låter alla få arbetsro.
  • Var och en tillåts framföra sina åsikter förutsatt att de inte kränker någon.
  • Skolans atmosfär ska präglas av empati, lyhördhet, vänlighet och ärlighet.

Publicerad: 2014-11-25 09:43. Ändrad: 2014-11-25 09:45.