Om skolan

Bokenskolan är en liten kommunal gymnasieskola känd för trivsel och öppenhet mellan unga och vuxna. Vi har en mycket hög ambition vad gäller användandet av IT i undervisningen och alla elever har egna lånedatorer under sin studietid.

Elevernas möjligheter till inflytande över sina studier och sin arbetsmiljö är mycket goda. Detta tillsammans med väl fungerande elevvårdsarbete visar sig i positiva elevutvärderingar.

Bokenskolans profilerar sig genom att speciellt satsa på:

Entreprenörskap, samisk utbildning, eldistribution och vattenkraftteknisk utbildning.

Fyra utbildningar med riksintag på Bokenskolan

Under de senaste läsåren har ett medvetet arbete pågått inom vår kommun för att försöka bygga upp verksamheten på Bokenskolan så att vi på ett bättre sätt än tidigare tar tillvara och utvecklar de intresseområden som våra elever på orten har. Detta har fått till följd att en hel del spännande grepp har tagits och en del av dessa redovisas nedan.

Samiska gymnasieutbildningar, samiska samhällsprogrammet, samiska näringar

Sedan en lång tid tillbaka har vi på Bokenskolan bedrivit utbildning med samisk prägel i form av språk-, slöjd- och kulturkurser. Eftersom dessa elever var spridda på framförallt SP och HP var den schemamässiga lösningen inte alltid den bästa och gruppkänslan inom den samiska gruppen saknades. För att kunna erbjuda ett utbildningsalternativ som tillfredsställde alla dessa aspekter och samtidigt var en utbildning som gav en bred högskolebehörighet arbetades förslaget till Samiskt specialutformat program, SMP, fram under våren 1998. Denna utbildning startades för första gången hösten 1999. Eftersom vi har riksintag på utbildningen så innebär det att vi idag har en hel del elever från andra kommuner på vår skola. Inom GY11 har SMP utvecklats till ett samhällsprogram med samisk inriktning. Från och med höstterminen 2012 erbjuder skolan även ett samiskt yrkesprogram - Samiska näringar.

Elprogrammet vattenkraftteknik

Vattenkraftsutbildningen vid Bokenskolan är idag en inriktning på elprogrammet.

Elprogrammet eldistribution

Eldistributionsutbildningen vid Bokenskolan är idag en inriktning på elprogrammet.

Hantverk

Dessa kurser som kan vara både trä och horn eller skinn och textil är kurser som framförallt är avsedda för elever på de samiska utbildningarna. Från läsåret 2005/2006 bedrivs undervisningen i skinn och textil i Bokenskolans egna lokaler.

Ung Företagsamhet - UF

Alla elever erbjuds möjligheten att driva ett UF-företag, under ett år. Under detta år startas, drivs och avvecklas företaget. Eleverna gör detta inom ramen för en lokal kurs och med stöd av organisationen Ung Företagsamhet. Eleverna har också möjlighet att delta i den regionala mässan och tävla mot andra UF-företag i länet. Bästa regionala UF-företag går därefter vidare till den nationella mässan.


Publicerad: 2014-11-24 13:33. Ändrad: 2014-11-24 14:04.

Kontakta

Bergman Klas
Rektor
0971-172 31
klas.bergman@jokkmokk.se