Samisk integrering

Samisk integrering finns i Jokkmokks kommun.

1964 utökades skolplikten till nio år och ett speciellt samehögstadium inrättades i Gällivare. I samband med att 1969 års läroplan för grundskolan infördes, skickade Skolöverstyrelsen ut kompletterande anvisning för undervisning av samernas barn. I detta tillägg sägs bland annat att innehållet och uppläggningen ska vara anpassad för samebarnens behov och att det, där så är möjligt, ska anordnas föreskriven undervisning i samiska.

Läsåret 1983/84 startade på försök integrerad samisk undervisning vid ett par skolor. Denna utbildning fastställdes hösten 1987.

Enligt sameskolförordningen får en kommun efter avtal med Sameskolstyrelsen anordnad för samiska barn i grundskolan, integrerad samisk undervisning. Utbildningen ska vara en fördjupning för de samiska eleverna och samordnas med motsvarande utbildning för andra elever i grundskolan. Den omfattar alla grundskolans årskurser och är ett viktigt komplement till sameskolorna. De elever som inte har möjlighet att välja sameskola kan härigenom få samisk inriktning i grundskoleutbildning. Vidare blir samordnad samisk undervisning i årskurserna 7-9 en naturlig fortsättning för elever som genomgått sameskola.


Publicerad: 2014-11-20 12:18. Ändrad: 2014-11-20 12:23.