Övningsskolor i projekt med LTU

Jokkmokks kommun ingår i ett projekt som Luleå tekniska universitet driver med övningsskolor & -förskolor för alla lärarutbildningar.

Syftet med projektet är att höja kvalitén i lärarutbildningen och stärka de blivande lärarnas professionsutveckling samt att upprätta ett nära samarbete mellan universitets lärarutbildare och skolans handledare. 

Projektet med övningsskolor och övningsförskolor sträcker sig över hela landet. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor per år under försöksperioden 2014–2019. Totalt kommer projektet att påverka drygt 11000 lärar- och förskollärarstudenter vid 15 lärosäten i landet, 535 av studenterna kommer från Luleå tekniska universitet.

I Jokkmokk är Kattens förskola och Västra skolan, de övningsskolor och -förskolor som ingår i Luleå tekniska universitets projekt. 

Det innebär bland annat att förskolans och skolans lärare får specifik handledarutbildning för att ta emot lärarstudenter under deras VFU-tid. 

Luleå tekniska universitet skriver såhär om de utvalda övningskolorna & -förskolorna:

"Förutom att skolor och förskolor har ett stort antal lärare med rätt ämnesbehörighet och handledarutbildning har de också utmärkt sig genom att visa på en kvalitetsmedveten kultur och en vilja att utveckla verksamheten tillsammans med LTU:s lärarutbildning."

Läs mer om projektet på LTU:s hemsida

 


Publicerad: 2017-12-08 12:33. Ändrad: 2017-12-08 12:37.