Ledighet

Om en elev vill vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall.

Nästan alla barn som bor i Sverige har skolplikt. Det innebär att eleverna ska delta i skolans verksamhet och inte automatiskt har rätt till ledighet utöver loven. Om en elev önskar vara ledig under terminen måste elevens vårdnadshavare ansöka om det. Skolan gör en bedömning i varje enskilt fall. 

 

En elev kan få ledigt för så kallad enskild angelägenhet. Det kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få längre ledighet.

 

När eleven söker ledigt gör skolan en samlad bedömning av elevens situation. Den som gör bedömningen väger in faktorer som ledighetens längd, elevens studiesituation, hur angelägen ledigheten är för eleven och elevens möjlighet att kompensera den förlorade undervisningen.

 

För ledighet avseende 1-5 dagar beslutar elevens mentor/klasslärare om ansökan kan beviljas eller ej. Från 6 dagar och uppåt behöver ansökan styrkas av både mentor/klasslärare och rektor. Ledighetsansökan lämnas direkt till mentor/klasslärare.

Tänk på att barnen går miste om undervisning när de är borta vilket kan försvåra en elevs möjligheter att nå kunskapskraven. Försök att lägga ledighet och semester under barnens lovdagar.


Publicerad: 2014-07-01 17:56. Ändrad: 2021-01-08 09:13.