Uppsägning

Uppsägningstiden är två (2) månader från det att anmälan har kommit in till skolexpeditionen, om inte senare datum angivits som sista dag. Uppsägning ska ske skriftligt.

Avgift tas ut under uppsägningstiden, oavsett om barnet använder platsen eller ej.

Uppsägningsblankett återfinner ni till höger eller använd e-tjänsten.


Publicerad: 2014-07-16 15:08. Ändrad: 2021-07-02 10:29.

Kontakt

Skolexpeditionen

Västra skolan

Adress: Åsgatan 4
Postadress: 962 32 JOKKMOKK
Telefon: 0971-172 53

Lise-Lott Larsson Auna

Skoladministratör

Telefon: 0971-172 05
Epost:
Lise-Lott.Larsson-Auna@jokkmokk.se

Lise-Lott Larsson Auna

Skoladministratör

Telefon: 0971-172 05
Epost:
Lise-Lott.Larsson-Auna@jokkmokk.se